Częściowe przywracanie działalności Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Częściowe przywracanie działalności Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Szanowni Studenci !!!!

 

Zgodnie z  Zarządzeniem  JM Rektora PW  nr 33/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej   

wznawiamy możliwość obsługi studentów

w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki,

 

(oczywiście w ograniczonym zakresie i przestrzegając zasad sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z § 6 Zarządzenia nr 33/2020 JM Rektora PW)

 

Dziekanat będzie dostępny dla studentów

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 13:00

 

w  Dziekanacie będzie mogło być obsługiwane jednocześnie 2 osoby.

 

Prosimy aby przed przybyciem do Dziekanatu zgłosić uprzednio drogą email potrzebę przybycia i w miarę możliwości określenie celu wizyty.

Sprawy socjalne prosimy zgłaszać pod email:

Sprawy toku studiów:

 

Sprawy studiów niestacjonarnych i studiów na odległość OKNO

 

Jednocześnie działa  również ogólny adres email  dziekanatu

 

Do dziekanatu przychodzimy w maseczce, powinniście posiadać Państwo rękawiczki

oraz jest prośba o zdezynfekowanie rąk.

Bardzo prosimy  bezpośrednie załatwianie tylko bardzo ważnych spraw.

Większość spraw jesteśmy gotowi realizować,  tak jak do tej pory drogą zdalną.

Prosimy o  regularne śledzenie informacji z Dziekanatu na  indywidualnym koncie USOS,  studenckiej elektronicznej skrzynce pocztowej, stronach USOS i stronie Wydziałowej