Konkurs MAIR

Uwaga!
Z powodu ograniczeń sanitarnych organizacja Konkursu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 została odwołana.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki.

Konkurs nasz skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników.

Na podstawie uchwały 401/XLVIII/2016 z dnia 18/05/2016 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęcia poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW

Ramowy harmonogram Konkursu

  • 25 lutego: terminu zakończenia realizacji zadania kwalifikacyjnego.
  • Luty : Ocena prac kwalifikacyjnych.
  • Ocena prac kwalifikacyjnych.
  • 5 Marca : Podanie wyników kwalifikacji i listy uczestników etapu testowego.
  • 12-16 Marca : Przeprowadzenie etapu testowego Konkursu.
  • Marzec (II poł.): Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Finału.
  • 7 Kwietnia : Etap finałowy na Wydziale Mechatroniki, ogłoszenie wyników Konkursu, uroczystość rozdania nagród.

Kwalifikacje do konkursu

Kwalifikacje mają za zadanie sprawdzić umiejętność wyszukiwania, analizowania i stosowania nowych informacji. Osoby zainteresowane powinny pracując indywidualnie lub zespołowo (zespół max. 5 osobowy) przygotować krótki film/prezentację dotycząca propozycji rozwiązania postawionego zadania technicznego. Omówione powinny być: idea działania, sposób obsługi, zasady i idee szczególnie istotnych/ciekawych rozwiązań. Należy również wymienić czy wskazać potencjalne trudności w ew. realizacji przedstawianego pomysłu. Kwalifikację do etapu I uzyskują wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu.

Temat zadania kwalifikacyjnego w roku 2018:

Urządzenie/ system do oczyszczania powietrza w mieszkaniu lub domu.

szczegółowe założenia w treści Regulaminu

Wszystkie projekty zostały zaakceptowane do etapu testowego