Przedłużenie ważności legitymacji

Przedluzenie-waznosci-legitymacji_medium

W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2021 rozporządzania MEiN uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, przywrócone zostają standardowe zasady funkcjonowania Uczelni oraz kształcenie w Uczelni między innymi legitymacje studenckie (nie przedłużane w związku z pandemią COVID 19) tracą ważność z dniem 14.10.2021.

W związku z powyższym:

Dziekanat Wydziału Mechatroniki będzie przedłużał ważność legitymacji od dnia 05.10.2021 w godzinach urzędowania, uwzględniając już wyniki rejestracji na rok akademicki 2021/2022.

W celu uniknięcia kolejek i grupowania się większej ilości interesantów przed dziekanatem, bardzo prosimy o organizacje w grupach i przedkładanie zbiorowo legitymacji w celu przedłużenia ich ważności.

Obecnie istnieje możliwość przedłużenia ważności legitymacji – ale tylko do dnia 31.10.2021 uwzględniając obecną rejestracje studenta. Ze względu na fakt, iż miesiąc wrzesień to czas kiedy w dziekanacie realizujemy wiele procesów związanych z obronami, rejestracją i rekrutacją bardzo prosimy, aby to przedłużenie realizować tylko jeśli jest ono niezbędne.

Przypominamy również o podstawowych zasadach funkcjonowania dziekanatu w okresie pandemii:

  • jednocześnie w pomieszczeniu mogą przebywać dwie osoby,
  • należy zachować odstęp 1,5 m,
  • do dziekanatu przychodzimy w maseczkach,
  • prosimy o wcześniejsze zdezynfekowanie dłoni.

 

Z pozdrowieniami

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Mechatroniki