dr inż. Michał Nowicki

dr inż. Michał Nowicki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: nowickiSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 690 650 386

pokój: 236 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza koncentruje się wokół wykorzystania zjawisk magnetycznych, magnetomechanicznych i termoelektrycznych w pomiarach i badaniach nieniszczących, oraz na budowie dedykowanych systemów i urządzeń pomiarowych.

W szczególności można wymienić:

 1. Nowe konstrukcje i rodzaje czujników siły, pola magnetycznego,  temperatury itp.,
 2. Automatyczne systemy pomiarowe wielkości magnetycznych i termoelektrycznych,
 3. Niestandardowe zastosowania istniejących technologii 
 4. Łączenie systemów mikroprocesorowych (np. Arduino ) i nietypowych efektów fizycznych i materiałowych w pełni funkcjonalne urządzenia pomiarowe.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Współpraca międzynarodowa

Współpraca w ramach wspólnie realizowanych projektów:

 1. Wykonawca projektu (ze strony polskiej) zorientowanego na badania możliwości wykorzystania nanocząstek magnetycznych w tomografii rezonansu magnetycznego. Współpraca z zespołem prof. Wenzhong Liu z Huazhong University of Science and Technology, School of Automation,  lata 2017-2019., w ramach Polsko-Chińskiej współpracy bilateralnej.
 2. Wykonawca projektu (ze strony polskiej) pt. „Functional properties of newly developed amorphous and nanocrystalline magnetic materials”, realizowanego w ramach Polsko-Słowackiego Programu Wykonawczego na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo – technicznej.

 Współpraca w zespołach badawczych:

 1. Inicjator polsko-ukraińskiego zespołu badawczego zorientowanego na opracowanie sensorów pola magnetycznego do zastosowań kosmicznych. Współpraca z dr Andriyem Marusenkovem z Lviv Center of the Institute of Space Research.
 2. Udział w międzynarodowym zespole badawczym (uczestnicy z Polski, Słowacji i Węgier) ukierunkowanym na badania magnetomechanicznych właściwości nowoczesnych materiałów magnetycznie miękkich. Zespół koordynowany przez dr Petera Sveca z Instytutu Fizyki Słowackiej Akademii Nauk.

Preferowana tematyka dyplomowania

Preferuję własne tematy dyplomów, co do których jestem pewien że są wykonalne. Prace dyplomowe dzielą się na konstrukcyjne, badawcze i programistyczne.  Nie przewiduję zagadnień teoretyczno/projektowych.

 •  Prace konstrukcyjne to budowa i badania właściwości urządzenia pomiarowego (np. czujnik własnej konstrukcji + system mikroprocesorowy), lub stanowiska laboratoryjnego.
 • Prace badawcze skupiają się na badaniu materiału/efektu fizycznego pod kątem późniejszego wykorzystania w pracach konstrukcyjnych.
 • Prace programistyczne kładą nacisk na modelowanie zjawisk (np. w Elmer FEM), bądź oprogramowanie/automatyzację stanowisk pomiarowych (Labview).

 Większość prac zawiera wszystkie te elementy, ale z różnie rozłożonymi akcentami.

 Zdecydowana większość prac, a w założeniu wszystkie, nie powstaje ‘do szuflady’ lecz w konkretnym celu – rozwiązania problemu technicznego w projekcie, opracowania nowych, w pełni funkcjonalnych urządzeń, pozyskaniu nowej wiedzy.

 Ze względu na innowacyjny charakter tematów, znacząca część dotychczasowych prac była prezentowana na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-technicznych.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Neon oscillator megaohmmeter (Megaomomierz z oscylatorem neonowym)
 2. Mikroprocesorowy amperomierz termoelektryczny
 3. Zadajnik mikrosił w oparciu o wagę prądową
 4. Mikroprocesorowy psychrometr Assmana
 5. Stanowisko do termoelektrycznego sortowania taśm amorficznych
 6. Stanowisko dydaktyczne do bezstykowych pomiarów prądu elektrycznego
 7. Stanowisko do pomiaru momentu magnetycznego
 8. Badanie użytkowych parametrów podczerwonych sensorów odległości
 9. Badanie właściwości grubościomierza magnetostatycznego
 10. Bezdryftowy cyfrowy układ całkujący

O sobie prywatnie

Prywatnie interesuję się zapomnianymi, nietypowymi i egzotycznymi technologiami

Linki do materiałów dodatkowych