Zamówienia

OznaczenieTypPrzedmiot zamówieniaJednostkaTermin#
IMiIB-UCP-11/2017Umowa cywilnaObliczenia i dobór urządzeń, opracowywanie analiz niepewności, opracowy-wanie schematów P&ID oraz rysunków orurowania, opracowanie rysunków 3D zaprojektowanych układów dla celów Laboratorium Badawczego PGNiG - w ramach projektu: PGNiG koncepcja Laboratorium IMiIB 2017-11-14
IMiIB-UCP-12/2017Umowa cywilnaobsługa finansowo-księgowa, systemu SAP -umowy cywilno-prawne ewidencja środków trwałych oraz przedmiotów niskocennych w PW, archiwizacja dokumentów, przygotowanie materiałów do złomowania, wykonanie prac pomocniczych i technicznych do raportów. - w ramach projektu: KW IMiIB 2017-11-14
IMiIB-UCP-09/2017Umowa cywilnaKalibracja wzorców do sprawdzania zależności materiałowo-geometrycz-nych zgodnie z wytycznymi VDI/VDE przeprowadzone na współrzędnościowej maszynie pomia-rowej ACCURA - w ramach projektu: 504/02827/1142/41.000100 IMiIB 2017-10-26
IMiIB-UCP-10/2017Umowa cywilnaAnaliza tomograficzna prototypu wykonanego w technologii mikrodruku 3D w tytanie. - w ramach projektu: 504/02827/1142/41.000100 IMiIB 2017-10-26
na górę