dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus

dr inż. Agnieszka Łękawa-Raus

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: alekawaSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: +48 22 234 8560

pokój: p. 148 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moja tematyka badawcza obejmuje głównie zastosowanie nanorurek węglowych i grafenu w nowych rozwiązaniach technologicznych najczęściej w obszarze elektroniki i elektrotechniki.

Specjalizuję się w obszarze zastosowań włókien i filmów z nanorurek węglowych jako przewodów elektrycznych, przewodzących nici tekstylnych, oraz budowy nowych maszyn elektrycznych opartych na uzwojeniach nanorurkowych. 
Zajmuję się też badaniem różnych właściwości i optymalizacją parametrów samych włókien nanorurkowych oraz ich kompozytóẃ np. z metalami i polimerami.

Dużym obszarem zainteresowań jest też integracja nanorurek i grafenu z drewnem w celu poprawy jego właściwości mechanicznych i termicznych oraz nadania mu nowych funkcjonalności np. samosuszenia, czujników ruchu lub obecności wody.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Wyniki moich prac badawczych zostały opublikowane w 28 arytykułach naukowych w tym 16 z listy JCR. Publikowałam między innymi w takich czasopisamch jak ACS Nano, Advanced Functional Materials i Carbon. Wyniki badań były też prezentowane na ok. 30 międzynarodowych konferencjach w kilku krajach Europy, USA, Kanadzie, Australii, Indiach.

Byłam pomysłodawcą i współtwórcą pierwszej na świecie maszyny elektrycznej, która działa bez uzycia uzwojeń metalicznych. Aktulanie jestem kierownikiem 3-letniego grantu Lider VI z NCBiR rozwijąjącego tą tematykę.

Jestem współautorem 3 patentów i 3 zgłoszeń patentowych. Jeden z wynalazków jest wdrożony w firmie brytyjskiej Cametics Ltd. i dystrybuowany przez Goodfellow Ltd.. Jeden jest licencjonowany firmie Q-flow Ltd.

Jestem też współzałozycielem firmy Novelinks sp. z o.o., która zajmuje się produkcją past i atramentów opartych na nano i mikromateriałach, właczając nanorurki węglowe i grafen.

Współpraca międzynarodowa

Mam bardzo szerokie doświadczenie w pracy międzynarodowej. Przez ponad 7 lat pracowałam i studiowałam w Uniwersytecie w Cambridge w Anglii (tam obroniłam doktorat). Prowadziłam tez badania w Japonii w Uniwersytecie w Kanazawa oraz Los Alamos National Laboratory w Stanach.

 

Stale współpracuję z naukowcami z wielu krajów, aktualnie np. z naukowcami z University of Cambridge, University of Machester, University of Cranfield, UK oraz National University of Singapore.

 

Staram się aby wyróżniający się studenci mieli mozliwość odbycia staży zagranicznych, w ośrodkach z którymi aktulanie współpracuję. 

Preferowana tematyka dyplomowania

Preferowana tematyka dotyczy zastosowania nanorurek węglowych, grafenu i nanomateriałów metalicznych, badania własciwości np. akustycznych, mechanicznych oraz elektrycznych włókien nanorurkowych oraz integracji nanowęgli z materiałami pochodzenia roslinnego. Lubię projekty interdycyplinarne, najlepiej zgodne z zainteresowaniami studenta, dlatego jestem też otwarta na inne propozycje w tym obszarze.

 

Proponuję prace dyplomowe wysoce oryginalne i aplikacyjne aby studenci mogli być współtwórcami publikacji naukowych o dużym zasięgu, patentów i wdrożeń. Jednak zakres pracy i poziom wykonania zależy zawsze od zaangażowania studenta.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

  1. Praca inżynierska „Tekstroniczne kompozyty warstwowe z nanorurkami węglowymi”  -
  2. Praca inżynierska „Wytwarzanie wysoce przewodzących włókien tekstylnych”  -zgłoszenie patentowe, staż, publikacja w przygotowaniu

W przygotowaniu:

  1. Praca inżynierska „Projekt stanowiska do pomiaru właściwości akustycznych struny z nanorurek węglowych”
  2. Praca inżynierska „Stanowisko do badania silników elektrycznych małej mocy z uzwojeniami z nanostruktur węglowych” – zatrudnienie w projekcie, publikacja w przygotowaniu
  3. Praca magisterska dotycząca grzałek na drewnie – zgłoszenie patentowe
  4. Praca magisterska dotycząca giętkiej elektroniki

O sobie prywatnie

Prywatnie jestem żoną Norberta i mamą Oli. Lubię podróże, ciekawą muzykę, i dobrą kawę.

Linki do materiałów dodatkowych