Nowi prodziekani

Wydziału Mechatroniki na lata 2024-2028

Nowi prodziekani
Dominika Bury

W ramach programu najlepsi młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki otrzymują roczne stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Co roku taką nagrodę otrzymuje 100 osób. Tym razem zostali ono wybrani z 641 kandydatów, jak zawsze w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. W tym roku laureaci otrzymają stypendium w wysokości 30 tys. złotych. 

Jedną z dwóch stypendystek została Dominika Bury, która jest doktorantką na naszym Wydziale, a która w 2020 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z wyróżnieniem. Od 2021 r. realizuje doktorat w międzynarodowym zespole naukowym Bioaktywne nanomateriały o strukturze krystalicznej 2D, realizując temat Zastosowanie nanostruktur 2D faz MXene w katalitycznym oczyszczaniu ścieków

Wsparcie psychologiczne

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna pomoc psychologów.

SharePoint

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

W okresie wakacyjnym tj. 01.07 - 30.08.2024 r. Dziekanat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

  • 01.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień wakacji letnich
  • 02.09.2024 r. (poniedziałek) - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 02.09.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
  • 10.09.2024 r. (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 15.09.2024 r. (niedziela)  -  termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 16.09.2024 r. (poniedziałek)  -  początek okresu rejestracyjnego
  • 29.09.2024 r. (niedziela)  -  ostatni dzień okresu rejestracyjnego
  • 30.09.2024 r. (poniedziałek) -  ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki

 Zapraszamy do kontaktu i współpracy partnerów naukowych oraz biznesowych.

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki