Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Rekrutacja na studia II stopnia
Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-na-semestr-letni-2021-2022_article_pagewidth

W Szkołach Doktorskich PW wiedzę i umiejętności zdobywa już ponad 500 osób. Dołącz do nich! Rejestracja kandydatów trwa od 5 do 17 stycznia 2022 roku. Pierwszym krokiem w rekrutacji jest rejestracja oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem systemu IRK (5-17 stycznia 2022). Potem odbywają się rozmowy kwalifikacyjne (zaplanowane na okres 19-24 stycznia). Po opublikowaniu listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych (25 stycznia) należy w wyznaczonym terminie (26 stycznia-1 lutego) złożyć dokument ze zgodą promotora oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji jest dostępny na stronie Szkół Doktorskich.

sharepoint logo

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

REVEAL-Neuronal-microscopy-for-cell-behavioural-examination-and-manipulation_medium

Proponowane przez nas ramy są przełomowe - wyobrażamy sobie przyszłość, w której mikroskopia żywych komórek i analiza biomolekularna będą tworzyć kontinuum, aby wygenerować kompleksowy biologiczny znacznik czasu dla każdej interesującej nas komórki; taki mikroskop neuronowy będzie nieoceniony w identyfikacji mechanizmów w początkach choroby.

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00-15:00
(przerwa 12:30-13:30)
Środa: 13:30-15:00
Piątek: 10:00-12:30

  • 01.02.2022 r. (wtorek) – koniec zajęć semestru zimowego
  • 02.02.2022 r. (środa) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2, początek zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.02.2022 r. (wtorek) – ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 16.02.2022 r. (środa) – początek okresu rejestracyjnego
  • 22.02.2022 r. (wtorek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego
  • 23.02.2022 r. (środa) – początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego