Lektoraty

Szczegółowe informacje na temat:

  • organizacji zajęć z języków obcych,
  • terminów dyżurów lektorów i Kierownictwa SJO PW,
  • uznawanych certyfikatów,
  • zapisów na lektoraty tematyczne po egzaminie B2,
  • zapisów na inne języki niż angielski, 

można znaleźć na stronie www.sjo.pw.edu.pl

 

Studenci IV Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia

WYDZIAŁU MECHATRONIKI

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2

 

Koordynaror ds. współpracy z Wydziałem Mechatroniki:

mgr Magdalena Lokwenc,

adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

Rozpoczęcie zajęć: 4 marca 2022 (piątek)

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki w godzinach 10:00-12:00 i w piątki w godzinach 8:00-10:00.

 

Moduł 8/9

prowadzący: mgr Anna Dąbrowska, sala 206

Moduł 12/13

prowadzący: mgr Ewa Drowanowska, sala 716

prowadzący: mgr Adam Feliński, wtorek sala 140, piątek sala 146

prowadzący:  mgr Arkadiusz Żygadło, sala 703

 

Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOS.

Zapisy od 22.02.2022 do 27.02.2022

Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy

M6/7

Prowadzący:

mgr Elżbieta Fronc

M8/9

Prowadzący:

mgr Anna Dąbrowska

6420-89H60-0SA-0006   1

M 10/11

Prowadzący:

mgr Arkadiusz Żygadło

M 12/13

Prowadzący:

mgr Arkadiusz Żygadło

6420-CDH60-0SA-0008   2

M10/11

Prowadzący:

mgr Ewa Drowanowska

M12/13

Prowadzący:

mgr Ewa Drowanowska

6420-CDH60-0SA-0008   3

M10/11

Prowadzący:

mgr Anna Dąbrowska

M12/13

Prowadzący:

mgr Adam Feliński

6420-CDH60-0SA-0008   4

 

 

Grupa mgr Magdaleny Lokwenc:

a) studenci z indeksami o numerach: 305239, 313838, 313895, 313935, 313865, 314129, 314822, 314983, 314966 w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr Ewą Drowanowską

b) studenci z indeksami o numerach: 306167, 313829, 314575,  314706, 313794, 314878, 313949 w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr Adamem Felińskim

  

Lektoraty tematyczne po egzaminie B2 (zajęcia w budynku Wydziału Mechatroniki)

 

Początek zajęć od 2.03.2022

Lektorat tematyczny „Conversational C2 English”

piątek 8:00-10:00, prowadzący: mgr Jan Ścieński, sala 522

 

Lektorat tematyczny poziom C1, moduł M15

wtorek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Ewa Drowanowska, sala 716

 

Lektorat tematyczny „English: An engineer facing the world of business”

poniedziałek 12:15-13:45, prowadzący: mgr Adam Feliński, sala 140

poniedziałek 14:15-15:45, prowadzący: mgr Adam Feliński, sala 140

 

Lektorat tematyczny „English for Robotics”

wtorek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Magdalena Lokwenc, sala 146

 

Lektorat tematyczny ”English for Control Engineering”

wtorek 10:15-11:45, prowadzący: mgr Magdalena Lokwenc, sala 146

 

Lektorat  z języka niemieckiego

piątek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Barnaba Nowakiewicz, sala 244