Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

W Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są prace naukowo–badawcze z zakresu technologii mikrosystemów i precyzyjnych elementów elektronicznych, metrologii w tym systemów pomiarowych, masy, siły, elektrycznych, elektronicznych, badań magnetycznych, złożonych systemów pomiarowo-diagnostycznych dla rurociągów dalekosiężnych, metrologii współrzędnościowej, wymiarowej i mikro i makrogeometrii powierzchni tomografii przemysłowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień metrologii, elektroniki i technologii dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki oraz kształcenia specjalistycznego w ramach specjalności na I stopniu i zindywidualizowanego kształcenia na studiach tutorskich. W Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są specjalności Elektroniczne Systemy Pomiarowe, Mikrotechnologie i Nanotechnologie, Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe i Techniki Multimedialne na kierunku Mechatronika oraz Aparatura Medyczna na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W Instytucie prowadzone są prace dla przemysłu w zakresie projektowania systemów pomiarowych, usług pomiarowych i badawczych, ekspertyz i doradztwa.

Struktura Instytutu:

  • Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii
  • Zakładu Inżynierii Biomedycznej
  • Zakładu Elektroniki Medycznej i Przemysłowej
  • Zakład Metrologii Współrzędnościowej
  • Zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych