Programy studiów

Kierunek Mechatronika

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

studia II stopnia

stacjonarne

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i indywidualnego programu studiów.

Szczegółowy opis sylabusów dla Kierunku Mechatronika znajduje się w katalogu Karta Przedmiotu a katalog przedmiotów indywidualnego toku studiów znajduje się  na podstronie poświęconej studiom tutorskim.

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

niestacjonarne

studia II stopnia

stacjonarne

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i indywidualnego programu studiów.

Szczegółowy opis sylabusów dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa znajduje się w katalogu Karta Przedmiotu, a katalog przedmiotów indywidualnego toku studiów znajduje się  na podstronie poświęconej studiom tutorskim.

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

studia I stopnia

stacjonarne

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

  • Efekty uczenia: 1 i 2
  • Plan studiów dla specjalności Aparatura Medyczna

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i specjalistyczne obieralne.

Szczegółowy opis sylabusów dla Kierunku Inżynieria Biomedyczna znajduje się w katalogu Karta Przedmiotu.

Szczegółowe informacje programach i efektach dla języków są na stronie Karty przedmiotów  Studium Języków Obcych