Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych

Zapraszamy po aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych na stronę COP: www.cop.pw.edu.pl. Na stronie dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.