Kolejne nagrody dla naszego Wydziału!

Rok akademicki 2021/2022 – trudny, trwający najpierw w cieniu pandemii, a potem – wojny w Ukrainie, z pewnością przejdzie do historii jako jedno z największych wyzwań dla polskich szkół wyższych. Dziś możemy powiedzieć, że mu sprostały. A zatem: Vivat Academia, vivant professores!

Kolejne nagrody dla naszego Wydziału!

3.06.2022 r., odbyły  się uroczystości związane z 60-leciem powstania Wydziału Mechatroniki (dawniej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej). Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości i zapewnienia jej godnego przebiegu.

Dziekan Wydziału Mechatroniki
Gerard Cybulski

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna pomoc psychologów.

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

Fantomy-komorek-pomoga-w-rozwoju-tomografii-holograficznej_article_pagewidth

Zespół z Wydziału Mechatroniki pod kierunkiem prof. Małgorzaty Kujawińskiej od lat pracuje nad udoskonaleniem mikroskopów holograficznych, które pozwalają poznać i zapisać pełną informację o obiekcie, np. komórkach rakowych. By zdobyte dane można było wykorzystać w diagnostyce, trzeba badane struktury bardzo dobrze poznać.

1.07-15.08 - Biblioteka nieczynna (w lipcu możliwość zwrotu książek na portierni)
16.08-30.09 - Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Dziekanat Wydziału Mechatroniki przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00

  • 01.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień wakacji letnich
  • 02.09.2022 r. (piątek) – egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2, początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 10.09.2022 r. (sobota) – termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
  • 16.09.2022 r. (piątek) – początek okresu rejestracyjnego
  • 29.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
  • 30.09.2022 r. (piątek) – ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki

 Zapraszamy do kontaktu i współpracy partnerów naukowych oraz biznesowych.

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki