Inauguracja na Wydziale Mechatroniki

Uprzejmie informujemy, że Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 na Wydziale Mechatroniki odbędzie się w dniu 01.10.2020 roku o godz. 14:00 w Audytorium Multimedialnym Wydziału Mechatroniki (ul. Św. A. Boboli 8 s.11). Transmisję z uroczystości możecie Państwo śledzić również w Internecie.

Inauguracja na Wydziale Mechatroniki
Konkurs_03 (1)

Tutorzy nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności, doradzają w wyborze kierunków
i przedmiotów, pomagają w działaniach naukowych, a nawet przychodzą z pomocą w kłopotach administracyjnych. Ich najważniejszą rolą jest jednak trafne rozpoznanie potencjału człowieka, z którym pracują i na tej podstawie wspólne wyznaczenie jego ścieżki rozwoju naukowego.

Tutorzy mają możliwość dać studentom to, czego zwykle nie mogą zapewnić im masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego oraz możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Praca tutora to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy - tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Jego mocną stroną jest również dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tej spotyka się zatem akademicki etos z naukową skutecznością.

Przedluzenie-waznosci-legitymacji_medium

W związku z wejściem w życie z dniem 15 sierpnia 2021 rozporządzania MEiN uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, przywrócone zostają standardowe zasady funkcjonowania Uczelni oraz kształcenie w Uczelni między innymi legitymacje studenckie (nie przedłużane w związku z pandemią COVID 19) tracą ważność z dniem 14.10.2021.

ACTPHAST-4.0-Centrum-dostepu-do-innowacyjnych-rozwiazan-fotonicznych-i-wspomagania-technologicznego-4.0-Access-Center-for-Photonics-Innovati_medium

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydziału Mechatroniki (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki) oraz Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki), które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

Obecny rok akademicki będzie nieco różnił się od poprzednich lat na naszym Wydziale. Co ulegnie zmianie?

Od września 2021 Dziekanat Wydziału Mechatroniki będzie dostępny dla studentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-12 i 13-15. Zapraszamy!