Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 - mamy nagrody!

Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 - mamy nagrody!

Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, pragną poinformować, że w ramach Konkursu Engineer 4 Science 2022, jury wyłoniło najlepszą Pracę Dyplomową: Development of algorithm for cloud of point's segmentation based on orientation similarity autorstwa: inż. Michała Kossakowskiego zrealizowana pod opieką prof. dr hab. inż. Roberta Sitnika.

Dodatkowo wyróżniono następujące Prace:

  • "Prototyp protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG" autorstwa inż. Jakuba Gawrona zrealizowana pod opieką dr inż. Jakuba Możaryna,
  • "Modernizacja konstrukcji nogi robota kroczącego" autorstwa inż. Michała Krzynówka zrealizowana pod opieką dr inż. Jana Klimaszewskiego

Pragniemy wyrazić uznanie dla Koordynatora Konkursu: dr inż. Artura Pakosza za doskonałą koordynację konkursu, wniesiony wkład i zaangażowanie oraz wzorową współpracę z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i w/w firmami. 

Ponadto pragniemy docenić zaangażowanie w prace Komisji Konkursowej oraz wniesiony wkład merytoryczny przez pracowników naukowych: dr hab. inż. Michała Bartysia, profesora uczelni, dr hab. inż. Andrzeja Ordysa, profesora uczelni. Doświadczenie, dojrzałość oraz wysoki poziom kompetencji reprezentantów Uczelni są wartościami budującymi jej renomę jako innowacyjnej jednostki naukowo-badawczej w otoczeniu zewnętrznym. Wierzymy, że wysokie standardy będą sprzyjały nawiązywaniu i utrzymaniu współpracy z Partnerami z Przemysłu oraz inicjowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych. 

Gratulujemy Promotorom oraz Studentom podejmowania ambitnych wyzwań, dążenia do doskonałości inżynierskiej oraz wspierania utalentowanych studentów. Widzimy, że działalność naukowo-dydaktyczna prowadzona przez Pracowników Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w istotny sposób buduje polski potencjał naukowo-badawczy. 

Życzymy dalszych sukcesów! 

Przedstawiciel ds. Współpracy z Przemysłem Polskiej Sekcji IEEEPrezes 4 Science Institute Sp. z o. o.

dr inż. Marcin Ziółek