Kariera

Kariera

Absolwenci Wydziału Mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu i nauki jak również zakładają własne firmy i prowadzą działalność gospodarczą. 

Akcelerator Kariery PW – Biuro Karier we współpracy z pracodawcami wspiera absolwentów PW.

Zatrudnienie po studiach na Politechnice Warszawskiej (wg. Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów 2020):

  • Średnie wynagrodzenie absolwentów PW wynosi netto: 5000 zł netto (I stopień studiów), 5875 zł (II stopień studiów) i 9500 zł (III stopień studiów)
  • 44% absolwentów z lat 2011-20 deklaruje, że pracę znaleźli jeszcze przed ukończeniem studiów
  • 83,1% zatrudnionych absolwentów jest zadowolonych z obecnej pracy
  • Większość absolwentów pracuje w Polsce (91,2%).

Więcej o naszych Absolwentach...

Foto: Freepik