Tutoring to elastyczność

Tutoring to elastyczność

Studia tutorskie zachęciły mnie do podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Mechatroniki. Co takiego wydało mi się atrakcyjne w tej formie studiów? Dowiedziałam się, że oprócz kilku obowiązkowych przedmiotów będzie możliwość indywidualnego wybrania przedmiotów oraz dosyć dowolnego ułożenia planu zajęć na przestrzeni trzech semestrów. Bardzo cenna wydała mi się możliwość współpracy przez cały czas trwania studiów z tutorem i otrzymywania jego wsparcia. Nie zawiodłam się.

Spośród wszystkich dostępnych przedmiotów wybrałam te, które były dla mnie najciekawsze oraz bliższe tematyce mojej pracy dyplomowej. Od pierwszego semestru, w ramach pracowni tutorskiej - czyli indywidualnych spotkań z tutorem - zajęłam się interesującymi mnie tematami, zmierzającymi w dalszej kolejności do zrealizowania pracy dyplomowej. Zajęłam się tematem związanym ze skanowaniem 3D, który jest nie tylko ciekawy, ale również przydatny.

Współpraca z tutorem była dla mnie inspirująca i owocna przez cały tok studiów, a cotygodniowe spotkania motywowały mnie do systematycznej pracy. Zawsze otrzymywałam potrzebne wsparcie oraz konstruktywną ocenę postępów. Elastyczność w doborze przedmiotów pozwoliła mi również na wyjazd do Hiszpanii w ramach programu Erasmus. Podczas układania indywidualnego planu studiów już miałam możliwość uwzględnienia w nim przedmiotów z zagranicznej uczelni. Ten wyjazd był dla mnie nieodłączną i ważną częścią studiów i cieszę się z tego doświadczenia. Konsultacje z tutorem podczas pobytu za granicą odbywały się w zdalnej formie. Wszystkim zainteresowanym studiami II stopnia polecam studia tutorskie.

Magdalena Żychlińska