Tutoring to różnorodność, a zarazem spójność

Tutoring to różnorodność, a zarazem spójność

System tutorski pozwolił mi na szybkie dokształcenie się w obszarach, które już wcześniej mnie najbardziej interesowały, ale nie były one tematem przewodnim poprzednich etapów mojej edukacji. Dzięki niemu mogłem łatwo dopasować mój plan studiów nie tylko pod względem moich zainteresowań, ale i uwzględniając czas na zajęcia pozauczelniane.

Choć po studiach inżynierskich postanowiłem nieco zmienić obszar moich zainteresowań na szeroko rozumiane widzenie maszynowe, to w systemie tutorskim mogłem nadal tak dobrać przedmioty, by nie stracić kontaktu z inną dziedziną, która bardzo mnie zajmuje – inżynierią fotoniczną. Nie wyobrażam sobie, by na innych studiach móc tak dobrać przedmioty, by obejmowały one dokładnie to, co jest mi potrzebne do dalszego rozwoju, ale i to co po prostu mnie interesuje i jest moim hobby. Jest to zdecydowanie silnym czynnikiem motywacyjnym do dalszej nauki.

Dzięki nowemu systemowi udało mi się naprawdę dużo nauczyć i przyswoić sporo wiedzy z obszaru, z którym wcześniej miałem niewielką styczność. Warto nadmienić, że kluczowym czynnikiem była tu również systematyczna współpraca z tutorem, bez której nie udałoby mi się tak szybko wdrożyć w tematy, których wcześniej nie znałem. Współpraca ta wiąże się oczywiście z systematyczną pracą nad własnym projektem, ale dzięki stałemu kontaktowi z tutorem wiadomo jaki kierunek obrać, by dojść do zadowalających rezultatów.

Tak jak już wspomniałem, na studiach magisterskich zajmuję się tematyką widzenia maszynowego, a konkretnie mapowania projekcyjnego. Staram się stworzyć system, który w przyszłości będzie w stanie mapować różne wzory, schematy, wizualizacje etc. w czasie rzeczywistym na poruszające się obiekty. Co więcej satysfakcjonującym jest to, że mogę brać udział w projekcie SmartTracking związanym z obszarem moich zainteresowań i mającym na celu stworzenie systemu wspierającego sędziów w meczach siatkówki. Równolegle, dzięki możliwości urozmaicenia mojego Indywidualnego Plan Studiów o przedmioty z tematyki inżynierii fotonicznej, udało mi się zostać współautorem artykułu naukowego, w którym stworzona została sieć neuronowa do wyznaczania mapy gęstości prążków, na podstawie obrazów prążkowych uzyskiwanych różnymi metodami interferometrycznymi. Różnorodność, a zarazem spójność w tym co robię na co dzień to zdecydowanie to czego oczekiwałem i co dostałem na studiach tutorskich!

Filip Brzeski – student studiów magisterskich