Maciej Bodnicki, dr inż.

dr inż. Maciej Bodnicki

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: maciej.bodnickiSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 8515

pokój: pokój 619

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Skoncentrowana jest na problematyce projektowania, badania oraz modelowania i komputerowej symulacji zespołów wykonawczych urządzeń mechatronicznych, a zwłaszcza ich elektromechanicznych układów napędowych.

Ważna część tej działalności dotyczy zagadnień pomiaru wielkości mechanicznych charakteryzujących właściwości techniczno-użytkowe małogabarytowych napędów elektrycznych (na potrzeby badań, diagnostyki i sterowania).

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Kierowałem projektami badawczymi (grantami KBN, MNiSW):

 • „Opracowanie typoszeregu momentomierzy optoelektronicznych nowej generacji”
 • “Metody pomiaru momentu obrotowego silników skokowych”
 • „Metody pomiaru wielkości mechanicznych charakteryzujących pracę miniaturowych silników elektrycznych”

Efektem praktycznym tych projektów było: opracowanie i wykonanie zestawu optoelektronicznych momentomierzy obrotowych o zakresach do 2 Nžm; opracowanie i wykonanie stanowisk do badań właściwości dynamicznych silników skokowych małych mocy, opracowanie oryginalnych metod „bezczujnikowego” wyznaczania wielkości mechanicznych w mikrosilnikach.

Aktualnie kieruję pracami zespołu realizującego zadanie „Technologia Zwierciadła TTM” w ramach dużego grantu NCBiR koordynowanego przez WAT. W chwili obecnej efektem tej pracy jest wykonany demonstrator technologii obejmujący moduł napędu dwuosiowego zwierciadła pochylnego o wysokiej dynamice i rozdzielczości (z siłownikami piezoelektrycznymi), sterowany stopień mocy i sterownik mikroprocesorowy oraz stanowisko badawcze do weryfikacji właściwości statycznych i dynamicznych systemu.

Byłem również członkiem zespołów realizujących granty KBN, MNiSW, NCBiR dotyczące:

 • diagnostyki mikromaszyn elektrycznych,
 • optymalizacji dokładności kinematycznej precyzyjnych układów napędowych,
 • miniaturowych przekładni ślimakowych o specjalnej konstrukcji,
 • miniaturowych magnesów nowej generacji do zastosowania w urządzeniach mikroelektromagnetycznych.

Kierowałem także zadaniami krótkoterminowymi, np.: zbudowaniem skanera dużego formatu (dla Zakładu Metrologii AGH), ekspertyzą techniczną lottomatów pod kątem poprawy pracy napędu drukarki, wdrożeniem 2 stanowisk do badań silników małych mocy dla Wydziału Elektrycznego PW.

Efekty prac publikowałem w 2 zespołowych monografiach (PWN, SEP), jako współautor 2 rozdziałów w monografiach zagranicznych oraz jako autor lub współautor ponad 30 artykułów i ponad 100 referatów wydanych w recenzowanych materiałach konferencji naukowych. Jestem też współautorem 5 patentów.

W działalności eksperckiej – jestem od ponad 20 lat uczestnikiem prac Komitetu Technicznego nr 257 ds. Metrologii Ogólnej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – efektem naszych prac jest wprowadzanie do systemu Polskich Norm dokumentów ISO i norm europejskich z ww. obszaru.

Współpraca międzynarodowa

Dwukrotnie byłem visiting professor Universite de Metz, Institut Universitaire de Technologie - Departement Genie Industriel et Maintenance Yutz-Thionville (Francja) – 2001, 2002 (łącznie 1,5 miesiąca). Brałem i biorę udział we współpracy międzynarodowej IMiF PW z Uniwersytetami Technicznymi: Ilmenau, Drezno (Niemcy), Bratysława, Trencin (Słowacja), Brno (Czechy), Metz (Francja), Wiedeń (Austria).

Wchodziłem w skład komitetów programowych lub naukowych ponad 25 międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych, w tym cyklicznych: Akademicka Dubnica (Słowacja), Mechatronics (Polska, Czechy) oraz Machine Modeling and Simulations/MMS (Polska, Słowacja).

Byłem kierownikiem organizacyjnym dwóch edycji cyklicznej konferencji wynikającej ze współpracy IMiF PW i TU Ilmenau: Polish-German Mechatronic Workshop (2000 i 2006). Kierowałem organizacją XIX International Polish-Slovak Conference „Machine Modeling and Simulations” MMS 2014.

W latach 2007-2013 byłem aktywnym członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma “Engineering Mechanics”, Czechy – Czeska Akademia Nauk/Uniwersytet Techniczny Brno. Jestem recenzentem pism Metrology and Measurement Systems, Mechatronics, konferencji indeksowanych w bazach Scopus i Web of Knowledge, oraz czasopism wydawanych w języku polskim: Przegląd Elektrotechniczny, PAK, Mechanik.

Preferowana tematyka dyplomowania

Prowadziłem ponad 70 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Tematyka prac często związana była z projektami urządzeń wykonawczych, stanowisk badawczych czy nowymi koncepcjami przetworników pomiarowych. W wielu przypadkach obiekty te zostały wykonane i uruchomione – niektóre wykorzystywane są w zajęciach dydaktycznych z następnymi rocznikami studentów. Charakterystyczną grupę dyplomów tworzą opracowane i wykonane prototypy niekonwencjonalnych małych robotów mobilnych. Tematy dotyczące urządzeń technologicznych były zazwyczaj ustalane pod kątem wymagań firmy zatrudniającej Dyplomanta.

W ostatnich kilkunastu latach byłem inicjatorem wyjazdów studentów na seminaria “Projektowanie Mechatroniczne”, organizowane przez Politechnikę Poznańską, na każdym prezentowane były dwa referaty studentów, związane z tematyką prac dyplomowych. Ponadto rezultaty wielu prac dyplomowych wykonywanych pod moją opieką było publikowanych w materiałach konferencji międzynarodowych lub artykułach.

Uważam, że tematy przyszłych dyplomów studiów II stopnia nadal będą związane z urządzeniami mechatronicznymi, moimi aktualnymi pracami badawczymi, zainteresowaniami Dyplomanta lub z propozycją zgłaszaną przez Jego pracodawcę. 

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Opracowanie i uruchomienie urządzenia grającego na flecie
 2. Konstrukcja stanowiska do badania silników skokowych
 3. Układ odzyskujący energię z ruchu otwierania i zamykania drzwi
 4. Opracowanie konstrukcji stanowiska laboratoryjnego do wyznaczania statycznych charakterystyk elektromagnesów szybkiego działania
 5. Opracowanie i uruchomienie wspomaganego komputerowo stanowiska do wyznaczania charakterystyk miniaturowego czujnika przemieszczeń z czujnikami hallotronowymi
 6. Opracowanie stanowiska pomiarowego służącego do analizy odwzorowania powierzchni z wykorzystaniem miniaturowych przetworników przemieszczeń z czujnikami hallotronowymi
 7. Opracowanie i uruchomienie systemu sterowania nawijarki miniaturowych cewek indukcyjnych
 8. Opracowanie konstrukcji pozycjonera kątowego napędzanego elementem z SMA
 9. Miniaturowy poduszkowiec sterowany bezprzewodowo
 10. Opracowanie konstrukcji robota poruszającego się we wnętrzu rury z wykorzystaniem siłownika SMA

O sobie prywatnie

 • sport – narty, turystyka górska, brydż
 • ulubiona muzyka – szerokie spektrum: od rocka lat 60/70 do klasyki okresu baroku; gram na gitarze
 • hobby: historia (w szczególności –  Europy Środkowej oraz wojskowości)
 • lubię też podróże i gotowanie

Linki do materiałów dodatkowych