Igielski Janusz

dr inż. Janusz Igielski, profesor uczelni

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: janusz.igielskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: (22) 234 8324

pokój: pok. 612 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

 1. Badania zużycia ciernego materiałów ferromagnetycznych w obecności pola magnetycznego
 2. Badania i analiza układów napędowych małej mocy
 3. Obciążanie układów napędowych małej mocy w stanowiskach badawczych
 4. Automatyzacja procesów montażu i konfekcjonowania
 5. Automatyzacja urządzeń i systemów sprzedaży

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Kierujący lub główny wykonawca 10 grantów naukowo-badawczych
Autor/współautor 2 monografii, 36 artykułów, 28 wystąpień na konferencjach, 22 patentów i wzorów użytkowych

Preferowana tematyka dyplomowania

 1. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu
 2. Automatyzacja systemów sprzedaży produktów i usług
 3. Uwarunkowania prawne działalności inżynierskiej

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Projekt automatu kawowego na kapsułki
 2. System przygotowania i dozowania pokarmów płynnych
 3. Projekt T- portalu do zakrętarki nadążnej
 4. Projekt podajnika z wymiennymi elementami formatowymi do okrągłych opakowań
 5. Projekt objętościowego dozownika granulek
 6. Stanowisko pomiarowe do badania wydajności układów dozowania płynów
 7. Projekt dwukołowego pojazdu inspekcyjnego
 8. Optymalizacja geometrii wylewek wykorzystywanych w procesie konfekcjonowania produktów płynnych
 9. Analiza możliwości kontroli poprawności zamknięcia opakowań zakręcanych w procesie konfekcjonowania produktów płynnych
 10. Projekt systemu montażu maskary

Linki do materiałów dodatkowych

Studenci otrzymują na pierwszym wykładzie materiały pomocnicze w postaci plików .pdf