Józwik Michał

dr hab. inż. Michał Józwik, profesor uczelni

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: jozwikSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: +48 22 234 8518

pokój: 513a Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moja działalność naukowa związana jest głównie z rozwojem i zastosowaniem optycznych technik pomiarowych do badań elementów mikrooptycznych i mikromechanicznych. Dodatkowo, moje zainteresowania związane są z projektowaniem i konstruowaniem urządzeń pomiarowych, miniaturyzacją wykorzystującą integrację komponentów i łączenie technologii w tym MEMS/MOEMS oraz z rozwojem oprogramowania wspomagającego proces pomiarowy i analizę danych.

Realizowana przeze mnie tematyka badań związana z rozwojem polowych optycznych technik pomiarowych dotyczy:

 • technik interferometrycznych do badań odchyłek powierzchni,
 • interferometrii w trybie stroboskopowym do badań drgań urządzeń mikromechanicznych,
 • cyfrowej mikroskopii holograficznej do badań jakości komponentów w skali mikro,
 • różnych technik pomiarowych do diagnostyki i monitorowania jakości frontu falowego promieniowania i jakości elementów optycznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Wyniki moich prac badawczych zostały opublikowane w 21 artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym 16 z listy JCR, oraz 56 w wydawnictwach pokonferencyjnych.

W 2017r. uzyskałem tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: Budowa i Eksploatacja Maszyn. Tytuł mojej rozprawy habilitacyjnej był następujący: „Interferencyjne metody i systemy pomiarowe do badań elementów mikrooptycznych i mikromechanicznych”. Badania tych właśnie elementów są szczególnie mi bliskim tematem dalszych prac naukowych opublikowanych po złożeniu aplikacji w czerwcu 2016r. Jedną z nich jest praca nad wykorzystaniem fali sferycznej do oświetlania obiektów o sferycznym i asferycznym kształcie w układzie zmodyfikowanego mikroskopu tomograficznego, którą miałem przyjemność przedstawić podczas prezentacji na prestiżowej konferencji Optical Metrology w Monachium w czerwcu 2017r. Drugą osią działań badawczych było opracowanie zestawu komponentów, systemów i pakietów oprogramowania stanowiących „Przenośne stanowisko do badań odchyłek kształtu frontu falowego promieniowania laserowego” używane w laboratorium PW oraz IOE WAT w ramach wspólnego projektu. Ciekawym doświadczeniem okazał się udział w pracach dotyczących ekspertyz dla firm polskich pracujących nad własnymi rozwiązaniami. Opracowane rozwiązania z zakresu obrazowania wspomagającego prace lekarzy zostały wdrożone przez firmę w ramach nowych produktów. Z kolei współpraca z inną firmą w ramach sieci ACTPHAST pozwoliła firmie opracować nowe rozwiązania optycznych systemów inspekcji w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.

Współpraca międzynarodowa

Udzielam się jako członek Scholarship Committee międzynarodowego stowarzyszenia SPIE. Jestem także członkiem komitetów naukowych kilku konferencji międzynarodowych z obszaru metrologii optycznej.

Obecnie współpracuję aktywnie m.in. z naukową jednostką francuską Institut Femto-ST.

Uczestniczyłem w następujących projektach międzynarodowych:
- projekty o charakterze badawczo-rozwojowym:

 • „Implementing and calibration of an integrated Micro-Opto-Electro-Mechanical approach for ex-situ vibrometry of mechatronic devices” (MICROVIB)
 • „Smart inspection system for High Speed and multifunctional testing of MEMS and MOEMS” (SMARTIEHS)
 • „Digital Holography for 3D and 4D Real-Word Objects Capture, Processing And Display” (REAL3D)

- projekty o charakterze sieci międzynarodowych:

 • „Network of Excellence on Microoptics” (NEMO)
 • „Access To Micro-Optics Expertise, Services and Technologies” (ACTMOST)
 • „Access Center for Photonics Innovation Solutions and Technology Support” (ACTPHAST)
 • „Accelerating Photonics Innovation for SME’s: a One-Stop-Shop Incubator” (ACTPHAST 4.0)

Jestem recenzentem czasopism:
Sensors, Applied Optics, Optics and Lasers in Engineering

Preferowana tematyka dyplomowania

Preferuję ustalanie tematu wspólnie ze studentem pod kątem obustronnych zainteresowań i potrzeb.

Tematyka dyplomowania obejmuje zagadnienia konstruktorskie i prace badawcze w obrębie urządzeń optomechanicznych, oprogramowania testowego i wspomagającego procedury pomiarowe, różnych aspektów technologicznych.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Interferometr ze zmienną wiązką odniesienia formowaną przez SLM do pomiaru kształtu powierzchni o dużych gradientach nachylenia
 2. Konstrukcja celownika nocnego o trzykrotnym powiększeniu
 3. Wpływ długości fali lasera Nd: YAG na wydajność osadzania i jakość powłok wytwarzanych metodą PLD
 4. Badania drgań elementów mikromechanicznych z wykorzystaniem interferometru Twymana-Greena
 5. Analiza procesu rekonstrukcji kształtu frontu falowego w interferometrze z poprzecznym rozdwojeniem czoła fali
 6. Budowa modułu realizującego oświetlenie strukturalne w cyfrowym mikroskopie holograficznym
 7. Opracowanie stanowiska badawczego do pomiarów wybranych parametrów polaryzacyjnych włókien światłowodowych
 8. Opracowanie koncepcji stanowiska do kalorymetrycznego pomiaru współczynnika absorpcji w wybranym elemencie optycznym
 9. Demonstrator optycznego systemu do szybkiego pomiaru średnic
 10. Testy i obudowa interferometru laserowego bazującego na elementach DOE

O sobie prywatnie

Pasjonuje mnie technika motoryzacyjna, jeżdżę motocyklem, uprawiam sport, słucham muzyki rockowej, uwielbiam kuchnię śródziemnomorską, lubię filmy science-fiction i książki fantasy.

Linki do materiałów dodatkowych