dr inż. Wojciech Krauze

dr inż. Wojciech Krauze

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: wojciech.krauzeSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 83 96

pokój: p. 520A

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Głównym obszarem moich zainteresowań jest obrazowanie ilościowe struktur biologicznych, które jest źródłem ważnych informacji na temat komórek i wycinków tkanek. Dwiema niezwykle interesującymi metodami z obszaru inżynierii fotonicznej, które realizują pomiary ilościowe są cyfrowa mikroskopia holograficzna (do pomiarów 2D) oraz optyczna tomografia dyfrakcyjna (do pomiarów 3D). Techniki te są nieniszczące i nie wymagają barwienia komórek biologicznych. Szczególną popularność w środowisku medycznym zyskała technika tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji. Ograniczony zakres kątowy pozwala na niezwykle proste i szybkie wykonanie pomiaru, skutkuje jednak zniekształconymi rekonstrukcjami tomograficznymi, dlatego kluczowe jest opracowanie specjalnych metod przetwarzania danych do tej metody. Opracowywanie takich algorytmów jest jednym z głównych zadań, które obecnie realizuję.

Poza samym opracowywaniem metod przetwarzania danych w tomografii i mikroskopii optycznej, dużo uwagi poświęcam zastosowaniom dwóch wyżej wymienionych metod w praktyce medycznej i biologicznej. Współpracuję z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w zakresie wyznaczania parametrów hodowli komórkowych (komórki nerwowe, komórki nowotworowe, komórki skóry i wiele innych) oraz histologicznych wycinków tkanek.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Jestem współautorem 18 publikacji, w tym 7 z listy filadelfijskiej. Brałem udział w 4 konferencjach krajowych i 5 konferencjach międzynarodowych (USA, Niemcy, Holandia).

Uczestniczyłem w szkoleniach poświęconych zastosowaniu sieci neuronowych (szkoła letnia na Politechnice Gdańskiej), przetwarzaniu danych tomograficznych (miesięczny staż w Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, Holandia) a także komercjalizacji badań naukowych (szkolenie w ramach programu alfa.ac).

Jestem ekspertem programu Actphast 4.0, w ramach którego realizuję projekty wdrożeniowe z branży inżynierii fotonicznej dla europejskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestniczyłem w międzynarodowych targach innowacyjności na których przedstawiałem optyczny tomograf dyfrakcyjny opracowany w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej PW, który został nagrodzony złotym medalem.

Jestem wykonawcą licznych projektów naukowych i wdrożeniowych:

 • projektu Actphast realizowanego we współpracy z włoską firmą Italray,
 • projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej TEAM, w którym opracowywane były techniki pozwalające na nieinwazyjne badanie fazowych mikroobiektów technicznych i biologicznych,
 • projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej TEAM-TECH, w którym opracowywana jest handlowa wersja optycznego tomografu dyfrakcyjnego przeznaczonego do badań hodowli komórkowych, histologicznych wycinków tkanek i fazowych mikrostruktur inżynierskich,
 • projektu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej IMPULS, w którym byłem odpowiedzialny za przygotowanie oprogramowania do obsługi cyfrowego mikroskopu holograficznego,
 • projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NEUROPHASE, który realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem w Tajwanie a który poświęcony jest badaniom wpływu substancji chińskiej medycyny ludowej na układ nerwowy człowieka.

Byłem kierownikiem dwuletniego projektu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach którego opracowywane było rozszerzenie optycznego tomografu dyfrakcyjnego pozwalające na badania z powiększoną głębią ostrości.

W 2017r. byłem jednym z laureatów nagrody zespołowej 1. stopnia JM Rektora PW za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2019r. zająłem 2. miejsce w konkursie Innowator Mazowsza organizowanego przez Urząd Marszałkowski.

Współpraca międzynarodowa

Jestem członkiem komitetu organizacyjnego konferencji „Information Photonics” organizowanej w Jokohamie, Japonia, poświęconej nowoczesnym technologiom z zakresu inżynierii fotonicznej. Współpracuję z Uniwersytetem w Munster w zakresie obrazowania próbek biologicznych.

Obecnie ściśle współpracuję z włoską firmą Italray w ramach projektu Actphast 4.0 oraz Uniwersytetem NTNU (National Taiwan Normal University) w ramach projektu Neurophase finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Preferowana tematyka dyplomowania

Jestem zainteresowany współpracą ze studentami w zakresie metod obrazowania fazowych (przezroczystych) próbek technicznych i biologicznych. Techniki pomiarowe to przede wszystkich cyfrowa mikroskopia holograficzna i optyczna tomografia dyfrakcyjna.
Potencjalne tytuły prac dyplomowych związane mogą być z:

 • algorytmami przetwarzania obrazów (np. segmentacji komórek biologicznych w rekonstrukcjach tomograficznych),
 • algorytmami rekonstrukcji tomograficznej,
 • algorytmami odzyskiwania fazy z pomiarów interferometrycznych,
 • analizą statystyczną wyników mikroskopowych i tomograficznych,
 • metodyką wyznaczania parametrów komórek biologicznych na podstawie ich pomiarów cyfrową mikroskopią holograficzną lub optyczną tomografią dyfrakcyjną,
 • analizą zmian parametrów wybranych hodowli komórkowych w czasie pod wpływem czynników zewnętrznych (substancji chemicznych, temperatury, wilgotności, składu chemicznego powietrza itp.).

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

W trakcie:

 1. Increasing signal to noise ratio in a tomographic reconstruction through averaging of reconstructions obtained from subsets of projections (praca inżynierska),
 2. Statistical analysis of selected parameters of biological cells investigated with digital holographic microscopy (praca inżynierska)

O sobie prywatnie

Interesuje się literaturą, filmami i serialami z gatunku fantasy i science-fiction. Lubię słuchać muzyki filmowej. W lato jeżdżę na rowerze a w zimie na nartach biegowych.

Linki do materiałów dodatkowych