dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska

dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: a.ostaszewskaSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 790-016-546

pokój: 214

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza rozwijana na styku takich zagadnień jak: metrologia, techniki multimedialne, technologie internetowe i mikroprocesorowe.

 W szczególności można wymienić:

 1. Statystyczną analizę wyników badań,
 2. Analizę niepewności wyników pomiaru,
 3. Filtrację i wizualizacja danych pomiarowych,
 4. Wyznaczanie niepewności pomiaru metodami subiektywnymi,
 5. Rozwój metod oceny jakości materiału filmowego po kompresji stratnej,
 6. Analogowe efekty specjalne z użyciem systemów mikroprocesorowych (np. Arduino),
 7. Budowę stanowisk do wyznaczania niepewności pomiaru i kalibracji eyetrackerów,
 8. Wykorzystanie eyetrackerów w diagnostyce medycznej,

Niestandardowe zastosowania technologii internetowych i mikroprocesorowych (np. do monitorowania aktywności podopiecznego seniora)

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Współpraca międzynarodowa

Aktywność w ramach grupy roboczej powołanej z inicjatywy EUROMETu (European Collaboration in Measurement Standards) Interdisciplinary Metrology Group (IntMet).

Preferowana tematyka dyplomowania

Prace badawcze dotyczą najczęściej rozwoju subiektywnych metod oceny materiału filmowego: opracowania nowej lub modyfikacji już istniejącej metody bądź przeprowadzenia badań porównawczych wybranych metod oraz zastosowania eyetrackingu w pomiarach biomedycznych.

Prace konstrukcyjne dotyczą opracowania i realizacji urządzeń mechatronicznych znajdujących zastosowanie w szeroko pojętej sztuce, bądź stanowiące część stanowiska pomiarowego.

Prace projektowe polegają zazwyczaj na realizacji specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania i przechowywania danych, wizualizacji wyników pomiaru, przetwarzania obrazu itp.

Dostosowuję tematy dyplomów nie tylko do aktualnie prowadzonych prac badawczych, ale też do potrzeb Studenta związanych z jego zainteresowaniami i potrzebą rozwoju w wybranym kierunku, często podyktowanym przez stanowisko pracy, które Student już zajmuje lub do którego aspiruje. Efekty każdej z prac znajdują zastosowanie podczas rozwoju danej dziedziny nauki lub są wdrażane jeszcze na etapie realizacji dyplomu.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. System oświetlenia przestrzeni pomiarowej dla maszyny współrzędnościowej
 2. Przeprowadzenie badań metodą SSCQE z wykorzystaniem technologii śledzenia ruchu gałek ocznych
 3. Stanowisko do oceny jakości materiału video z wykorzystaniem systemu śledzenia ruchu gałek ocznych
 4. Projekt i wdrożenie sekwencera analogowych efektów specjalnych
 5. Aplikacja wspomagająca transfer plików w procesie postprodukcji filmowej
 6. Opracowanie i walidacja metody wykrywania usterek w materiale filmowym po kompresji stratnej z użyciem Eyetrackera
 7. Aplikacja telefoniczna wspomagająca opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z wykorzystaniem zegarka typu smartwatch
 8. Projekt i wykonanie internetowego protokołu do ćwiczeń z analizy niepewności pomiarów
 9. Stanowisko z dotykowymi punktami świetlnymi do badania czasu reakcji i spostrzegawczości kierowców
 10. Zaprojektowanie i zrealizowanie systemu do kodowania i zarządzania plikami wideo w Studenckiej Telewizji Internetowej TVPW

O sobie prywatnie

Podróżuję z aparatem w plecaku (zwiedziłam ponad 20 krajów), nurkuję (AOWD + Deep Diver), poza tym ciągle robię coś nowego. Byłam już kucharzem na śródziemnomorskim jachcie, myłam słonie w nepalskiej rzece, ochraniałam w lankijskiej dżungli racje żywnościowe przed stadem głodnych małpiatek, a teraz mam męża i dwoje dzieci, co pozwala mi zdobyte wcześniej kompetencje wykorzystywać na co dzień ;). Lubię ludzi i nigdy się nie nudzę.

Linki do materiałów dodatkowych