Sławomir Paśko, dr inż.

dr inż. Sławomir Paśko

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: s.paskoSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8442

pokój: 20

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza, którą realizuję w ramach różnych prowadzonych prac obejmuje głównie aspekty związane z przetwarzaniem i analizą danych w zastosowaniach medycznych i weterynaryjnych. Nie ograniczam się przy tym do jednego typu danych. W badaniach bazuję zarówno na danych pozyskanych za pomocą systemów optycznych, np. chmurach punktów, jak i na danych radiologicznych, np. obrazach z tomografii komputerowej przechowywanych zwykle w formacie DICOM. Często wykraczam poza te ramy i uczestniczę w projektach informatycznych, w których nie analizuje się danych medycznych a np. obrazy pozyskane z drona.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

W ciągu ostatnich pięciu lat, tj. od roku 2013, kiedy to po dłuższej przerwie wróciłem  do prac naukowo-badawczych opublikowałem 15 artykułów w   recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym 6 w czasopismach z listy JCR oraz 37 w materiałach pokonferencyjnych.

Do roku 2013 zajmowałem się głównie tworzeniem oprogramowania. Teraz też chętnie to robię, jednak ze względu na prace naukowe i dydaktykę nie mogę już temu poświęcić tyle czasu ile  dawniej. Poniżej zamieszczam listę kilku wybranych prac, które wykonałem i które zostały wdrożone:

 • demon komunikacyjny do obsługi kart płatniczych z bankiem PeKaO  ( moduł wykorzystywany jest m.in. w oprogramowaniu kasowym PKP ), Wincor Nixdorf;
 • serwer prepaid’owy obsługujący doładowania (on/off)line’owe telefonów komórkowych  ( na rynku polskim było wówczas trzy firmy:  ERA, IDEA, PLUS ), Wincor Nixdorf / CardPoint;
 • system internetowego studia wirtualnego, TVP;
 • system  ixiVS w wersji OGX|2DSD , WorldIXI Polska S.A;
 • system do pomiaru odległości pomiędzy openingami, Polcolor;
 • biblioteka procedur holograficznych, SmartTech;
 • oprogramowanie sterujące pracą skanera filmowego oraz przetwarzającego pobrane obrazy (zeskanowano m.in. „Starą Baśń” Jerzego Hoffmana), ArtLogic;
 • oprogramowania sterujące pracą naświetlarki filmowej, ArtLogic.
 • oprogramowanie do analizy dysmorfii twarzy na podstawie danych 3D, PARPA;
 • platforma do telerehabilitacji umożliwiająca zdalne zadawanie i nadzór nad wykonaniem ćwiczeń oraz  pozwalająca  na kontakt online, WUM;

Współpraca międzynarodowa

Uczestniczyłem w międzynarodowym projekcie - TLEMsafe - Improving safety and predictability of complex musculo-skeletal surgery using a patient-specific navigation system, FP7-ICT-2009-4, numer kontraktu: 247860, byłem kierownikiem zespołu ze strony Politechniki Warszawskiej (2010-2015).

Dla holenderskiej firmy VisionDynamics Optronics napisałem oprogramowanie przetwarzającego dane z deflektometru oraz odpowiednie biblioteki dla systemu LabView.

Preferowana tematyka dyplomowania

Ze względu na moje dotychczasowe doświadczenia zarówno w obszarze nauki jak i wdrożeń jestem otwarty na dość szeroką tematykę. Preferuję tematy w obszarze obrazowania medycznego, jednak nie mam nic przeciwko, by w ramach prac tworzyć rozwiązania oparte o silniki gier, czy systemy dla przemysłu.

Tematykę pracy często ustalam w trakcie rozmowy ze studentem, dzięki temu osoba ta ma możliwość realizacji tematu, który w pełni lub w jakiejś części jest zbieżny z jej zainteresowaniami.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Opracowanie i implementacja aplikacji mobilnej umożliwiającej komunikację między kierowcami
 2. Development of software for 3D reconstruction of microscopic image based on shape from focus technique
 3. Opracowanie gry multimedialnej wspomagającej rehabilitację i diagnostykę dzieci z zespołem Aspergera
 4. System wspomagający zarządzanie i nadzór nad sprzętem laboratoryjnym
 5. Mobilny przewodnik wspinaczkowy
 6. Opracowanie oprogramowania dla układu pomiarowego OCT do akwizycji obrazów i przetwarzania
 7. Opracowanie modelu stanowiska pracującego w układzie optycznej tomografii dyfuzyjnej połączone z analizą wpływu wybranych parametrów na jakość zrekonstruowanych obrazów
 8. Film interaktywny z możliwością decydowania o losach bohaterów
 9. Oprogramowanie do wspomagania budowy modelu na potrzeby analizy przepływów w naczyniach krwionośnych
 10. Sprzętowa synchronizacja kamer dla systemu automatycznego arbitrażu w piłce siatkowej

O sobie prywatnie

Lubię pełne efektów specjalnych filmy akcji  oraz dobrą muzykę. W wolnym czasie chętnie czytam zarówno o nowościach, jakie w technice i nauce pojawiają się na świecie jak i o nowych rozwiązaniach, które pojawiają się w informatyce.

Linki do materiałów dodatkowych