Leszek Sałbut

prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: l.salbutSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8283

pokój: 520

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Optyczne metody badan i kontroli, a zwłaszcza: interferometria, interferometria siatkowa, plamkowa i nisko-koherencyjna; pomiarowe przyrządy optyczne; zastosowania optycznych metod w badaniach materiałów i elementów optycznych, w mechanice eksperymentalnej, inżynierii materiałowej, mikromechanice, mechatronice, dokumentacji dziedzictwa kulturowego i inżynierii biomedycznej; budowa urządzeń optycznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

 • Metody atestacyjnych pomiarów wzorców płaskości,
 • Metoda pomiaru niejednorodności współczynnika załamania w płytach szklanych,
 • Polaryzacyjna metoda DZF do automatycznej analizy interferogramów w interferometrii siatkowej,
 • Opracowanie i konstrukcja mikrointerferometru siatkowego,
 • Modyfikacje interferometrów Linnika i Kostersa do automatycznej analizy obrazów prążkowych (wdrożenie w Głównym Urzędzie Miar),
 • Opracowanie laserowego ekstensometru siatkowego LES (wdrożenie w ITE Radom i ATR Bydgoszcz,)
 • Opracowanie stanowiska interferometrycznego do pomiaru długości długich płytek wzorcowych klasy K (współpraca z Zakładem Długości i Kąta GUM, wdrożenie w GUM)

 Opracowanie zautomatyzowanego stanowiska elipsometrycznego do międzyoperacyjnej kontroli przemysłowej spawów w tworzywach sztucznych (wdrożenie w firmie Konsberg Polska, producenta elementów i systemów tzw. komfortu samochodowego).

Współpraca międzynarodowa

Badania w ramach współpracy międzynarodowej m.in.: porównawcze pomiary wzorców płaskości (współpraca z NPL, Wielka Brytania); badania nowych materiałów kompozytowych (wsp. z Univ. of Oxford, Wielka Brytania), badania spoin laserowych (wsp. Z BIAS, Niemcy); charakteryzacja mikrosystemów MEMS/MOEMS (wsp. Z LOPMD, Francja i Vrije Univ. of Brussels, Belgia).

Preferowana tematyka dyplomowania

Optyczne metody badań i kontroli. Metody interferometryczne.  Konstrukcja pomiarowych urządzeń optycznych. Zastosowania optycznych metod w badaniach naukowych i przemysłowych.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 • Opracowanie interferometru siatkowego do badań materiałów kompozytowych w różnych warunkach środowiskowych
 • Opracowanie stanowiska do wyznaczania przemieszczeń i odkształceń w materiałach kompozytowych metodą cyfrowej korelacji obrazu
 • Opracowanie metodyki badań wybranych właściwości cienkich warstw z kompozytów polimerowych z napełniaczem grafenowym
 • Urządzenie do pomiaru akcji strun gitarowych
 • Opracowanie stanowiska do detekcji defektów w obiektach malarskich z wykorzystaniem interferometrii plamkowej z rozdwojeniem czoła fali
 • Opracowanie modelowego interferometru z automatyczną analizą interferogramów multispektralnych
 • Modyfikacja mikroekstensometru GI/DSPI do współpracy ze standardowym mikroskopem optycznym
 • Konstrukcja kompaktowego interferometru niskokoherencyjnego ze źródłem w zakresie bliskiej podczerwieni
 • Zmniejszenie niepewności pomiaru odchyłek płaskości z wykorzystaniem interferometru ZYGO
 • Opracowanie mikrointerferometrów falowodowego z w wykorzystaniem interferometrii plamkowej

O sobie prywatnie

Turystyka, literatura, gitara

Linki do materiałów dodatkowych