dr hab. inż Roman Szewczyk

prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: szewczykSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 609 46 47 41

pokój: 248 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień związanych modelowaniem i sensoryką w obszarze szeroko rozumianego Przemysłu 4.0, a w szczególności:

 1. Modelowaniem systemów cyber-fizycznych, w tym systemów pomiarowych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania.
 2. Zagadnieniami sztucznej inteligencji i optymalizacji metodami stochastycznymi.
 3. Elektroniką w pomiarach precyzyjnych.
 4. Modelowaniem i optymalizacją układów z wykorzystaniem metody elementów skończonych (zwłaszcza oprogramowania ELMER FEM).
 5. Konstrukcją sensorów i układów pomiarowych, w tym układami tomografii.
 6. Detektorami zagrożeń, zarówno w technice produkcji żywności, jak i detektorami zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.
 7. Zagadnieniami fizyki ciała stałego na potrzeby konstrukcji sensorów i elementów wykonawczych.
 8. Systemami na potrzeby inteligentnego rolnictwa (Farming 4.0).
 9. Systemami wbudowanymi (embedded systems) w szczególności z wykorzystaniem mikroprocesorów z architekturą ARM i AVR.
 10. Systemami inteligentnego budynku,
 11. Zarządzaniem projektami, inżynierią produkcji małoseryjnej oraz foresightu technologicznego.
 12. Otwartego oprogramowania i idei otwartych innowacji.

 

Jestem otwarty na nowe obszary badawcze, w szczególności obszary związane z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami (KIS).

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Osiągnięcia naukowe:

 Wykaz aktualnych publikacji dostępny pod adresem:

https://scholar.google.pl/citations?user=c-eWpVYAAAAJ&hl=pl

 

Osiągnięcia wdrożeniowe:

 Współpraca z firmą RADWAG Wagi Elektroniczne:

 1. Kierownik projektu w ramach programu PBS pt. „Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na dokładność układu przetwarzania sygnału siły w wagach laboratoryjnych ultrawysokiej rozdzielczości”
  Współautor nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby produkcji ultra precyzyjnych wag laboratoryjnych w szczególności metody oceny stabilności rezystora wzorcowego oraz źródła napięcia odniesienia umożliwiająca identyfikację współczynników do kompensacji błędów systematycznych wynikających z tych zmian, algorytmu kompensacji zmian wartości rezystora wzorcowego w funkcji temperatury, modelu matematycznego opisującego wpływ temperatury na siłownik magnetoelektryczny oraz metody tłumienia zakłóceń przenoszonych po liniach sygnałowych oraz ekranowania układu przetwarzania sygnału pomiarowego siły i predykcyjnych algorytmów korekcji charakterystyki dynamicznej wagi. Rozwiązania zastosowano w wagach laboratoryjnych serii XA.4Y:
  https://radwag.com/pl/wagi-analityczne-xa-4y,4,101-101-111
 2.  Kierownik projektu w ramach programu PBS pt. „Wagosuszarka mikrofalowa do specjalistycznych pomiarów wilgotności"
  Współautor nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby modelowania komór mikrofalowych z użyciem otwartego oprogramowania (pierwsze takie oprogramowanie na świecie) w rezultacie których opracowano wagosuszarki mikrofalowe PMV50:
  https://radwag.com/pl/wagosuszarka-pmv-50,w1,ZVO,101-103-107#1
 3. Kierownik projektu w ramach programu POIG pt. „Inteligentny, modułowy system dynamicznego ważenia elementów”.
  Współautor nowych rozwiązań technologicznych  w wagach dynamicznych, w szczególności układu dynamicznego przetwarzania sygnału pomiarowego. Wyniki wdrożono w wagach dynamicznych DWM:
  https://radwag.com/pl/wagi-dynamiczne,4,107-100

 Współpraca z firmą Zakład Mechaniki Maszyn Borkowscy Sp. J.:

Zastępca kierownika projektu programu GRAF-TECH pt. „Grafenowe pokrycia specjalnych kół zębatych i łożysk ślizgowych - GRAFTRIB” na potrzeby produkcji zaawansowanych technologicznie przekładni i kół zębatych, w tym specjalizowanych przekładni planetarnych, w których koła obiegowe pokryto grafenem.

 Współpraca z firmą PoWoGaz S.A. (Grupa APATOR):

Współautor nowych rozwiązań w ramach projektu programu GRAF-TECH pt. „Grafenowe, generacyjne czujniki przepływu” na potrzeby produkcji zaawansowanych technologicznie detektorów nieszczelności oraz przetworników sygnałów mikronapięciowych.

 Współpraca z firmą LUMEL S.A.:

Współautor nowych rozwiązań technologicznych, opracowanych w ramach projektu programu GRAF-TECH pt. „Grafenowe czujniki pola magnetycznego do zastosowań przemysłowych – GRAFMAG” na potrzeby produkcji zaawansowanych technologicznie przekładników prądowych, w szczególności grafenowych, hallotronowych czujników pola magnetycznego i  typoszeregu przekładników stałoprądowych.

 Współpraca z firmą SENER Polska S.A.:

Współautor demonstratora modułu stereowizyjnego systemu pozycjonowania satelity w trakcie lotu w formacji opracowanego na potrzeby projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu w programie PBS pt. „System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji”.

 Współpraca z firmą KONGSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o.o.:

Kierownik projektu w ramach programu PBS pt. „Zintegrowany system detekcji obecności i klasyfikacji obiektu zajmującego fotel samochodowy". W projekcie opracowano, na potrzeby przemysłu samochodowego, technologię detektora obecności pasażera na fotelu samochodowym z wykorzystaniem pomiaru zmian pojemności w układzie mat grzewczych oraz klasyfikator określający obecność i wykrywanie pozycji osób.

 Współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Współautor nowych rozwiązań technologicznych, opracowanych w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie mobilnej platformy do wsparcia badań kryminalistycznych miejsc zdarzeń, w których może występować zagrożenie CBRN”. Opracowane rozwiązania na potrzeby budowy robota mobilnego wspierającego pracę techników kryminalistycznych to między innymi modułowy system detektorów zagrożeń chemicznych, detektor radiologiczny z funkcją spektrometru, oświetlacz ultrafioletowy do detekcji materiału biologicznego.

 Kierownik i członek zespołów problemowych związanych z Przemysłem 4.0 i cyfryzacją przemysłu działających przy Ministerstwie Cyfryzacji i Ministerstwie Rozwoju.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca w ramach wspólnie realizowanych projektów:

 1. Koordynator projektu międzynarodowego w ramach polsko-izraelskiej współpracy bilateralnej (w ramach EUREKA!) w latach 2018-2019. Tytuł projektu: „Customisable cyber-physical system for distributed monitoring and control in agriculture”.
 2. Koordynator udziału polskiego w projekcie „MICIE-Tool for systemic risk analysis and secure mediation of data exchanged across linked CI information infrastructures” finansowanego ze środków 7-mego Programu Ramowego, Priorytet: Bezpieczeństwo, nr projektu FP7-ICT-SEC-2007.1.7.
 3. Koordynator udziału polskiego w projekcie “Explosive detection – spectroscopy, terahertz technology and radar E-STAR” realizowanego ze środków Europejskiej Agencji Obrony, nr projektu A-1085-RT-GC.
 4. Kierownik Projektu (ze strony polskiej) pt. „Functional properties of newly developed amorphous and nanocrystalline magnetic materials”, 13/2012, realizowanego w ramach Polsko-Słowackiego Programu Wykonawczego na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo – technicznej, podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2004 roku.

 

Udział w innych projektach międzynarodowych:

 1. Projekt „AHEAD - Advanced helmet and devices for individual protection” realizowanego ze środków Europejskiej Agencji Obrony, nr projektu A-0352-RT-GC.
 2. Projekt „TALOS - Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System” ze środków 7-mego Programu Ramowego UE, nr projektu FP7-ICT-SEC- 218081.
 3. Projekt „E2LP - Embedded Computer Engineering Learning Platform”, ze środków 7-mego Programu Ramowego UE, nr projektu FP7‐ICT‐2011‐.8.1.
 4. Projekt „AG CIPS 2011, UPSIDEDOWN PROTECT - Spatial MetaData Protection for the Underground Critical Infrastructures” ze środków Komisji Europejskiej, inicjatywa CIPS.
 5. Projekt „C2SENSE Interoperability Profiles for Command/Control Systems and Sensor Systems in Emergency Management”, ze środków 7-mego Programu Ramowego UE, nr projektu FP7-SEC-2013-1.
 6. Projekt „CARRE - Personalized patient empowerment and shared decision support for cardiorenal disease and comorbidities” ze środków 7-mego Programu Ramowego UE, nr projektu FP7-ICT-WP2013.5.1.

 

Współpraca w zespołach badawczych:

 1. Udział w polsko-chińskim zespole badawczym zorientowanym na badania możliwości wykorzystania nanocząstek magnetycznych w tomografii rezonansu magnetycznego. Współpraca z zespołem prof. Wenzhong Liu z Huazhong University of Science and Technology, School of Automation,  lata 2017-2019.
 2. Udział w polsko-fińskim zespole badawczym zorientowanym na opracowanie rozwiązań do modelowania pól mikrofalowych z użyciem otwartego oprogramowania ELMER FEM. Współpraca z zespołem dr Petera Rabacka i dr Juhy Juha Ruokolainena.
 3. Współpraca z dr Cheng Pengiem z Middle Sweeden University w zakresie rozwoju modelu Jilesa-Athertona i badań nad możliwościami wykorzystania tego modelu do modelowania urządzeń elektrycznych.
 4. Udział w międzynarodowym zespole badawczym (uczestnicy z Polski, Słowacji i Węgier) ukierunkowanym na badania magnetomechanicznych właściwości nowoczesnych materiałów magnetycznie miękkich. Zespół koordynowany przez Dr Petera Sveca z Instytutu Fizyki Słowackiej Akademii Nauk.
 5. Udział w polsko-ukraińskim zespole badawczym zorientowanym na opracowanie sensorów pola magnetycznego do zastosowań kosmicznych. Współpraca z dr Andriyem Marusenkovem z Lviv Center of the Institute of Space Research of NAS of Ukraine and SSA of Ukraine.

Preferowana tematyka dyplomowania

Szczególnie preferowana jest tematyka prac dyplomowych związana z zainteresowaniami studentów.

 

Ponadto wskazana jest tematyka dyplomowania związana z realizowanymi projektami lub stanowiąca rozwinięcie zagadnień podjętych w projektach zrealizowanych.

 

Mile widziana jest także tematyka związana z aktualnie prowadzonymi pracami i podejmowanymi wyzwaniami w zakresie:

 1. Modelowaniem systemów cyber-fizycznych, w tym systemów pomiarowych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania.
 2. Zagadnieniami sztucznej inteligencji i optymalizacji metodami stochastycznymi.
 3. Elektroniką w pomiarach precyzyjnych.
 4. Modelowaniem i optymalizacją układów z wykorzystaniem metody elementów skończonych (zwłaszcza oprogramowania ELMER FEM).
 5. Konstrukcją sensorów i układów pomiarowych, w tym układami tomografii.
 6. Detektorami zagrożeń, zarówno w technice produkcji żywności, jak i detektorami zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.
 7. Zagadnieniami fizyki ciała stałego na potrzeby konstrukcji sensorów i elementów wykonawczych.
 8. Systemami na potrzeby inteligentnego rolnictwa (Farming 4.0).
 9. Systemami wbudowanymi (embedded systems) w szczególności z wykorzystaniem mikroprocesorów z architekturą ARM i AVR.
 10. Systemami inteligentnego budynku,
 11. Zarządzaniem projektami, inżynierią produkcji małoseryjnej oraz foresightu technologicznego.
 12. Otwartego oprogramowania i idei otwartych innowacji.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Pomiary mechanicznych charakterystyk mikrodźwigni z wykorzystaniem wibrometru laserowego
 2. Wiroprądowe badania nieniszczące zamka pistoletu Walther P99
 3. Optymalizacja smukłości rdzenia transduktora w układzie Vacquier'a z wykorzystaniem oprogramowania Elmer FEM
 4. System sterowania oświetleniem w inteligentnym budynku jednorodzinnym
 5. Automatyczna nawigacja w budynku podczas pożaru
 6. Układ generujący sygnał sondy lambda silnika spalinowego
 7. Opracowanie zestawu generatorów przebiegów sinusoidalnych i filtrów pasmowo przepustowych do układu tomografu wiroprądowego
 8. Kontroler MPPT współpracujący z ogniwami fotowoltaicznymi.
 9. Stanowisko do wytwarzania termoelektretów.
 10. Projekt mikroprocesowego chronokomparatora z modułowym sensorem elektretowym i piezoelektrycznym

O sobie prywatnie

Hodowca psów rasy Bichon frise: pl.wikipedia.org/wiki/Bichon_frise

Linki do materiałów dodatkowych