Maciej Trusiak, dr inż.

dr inż. Maciej Trusiak

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: m.trusiakSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 86 37

pokój: 110

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Realizowana przeze mnie tematyka badań związana jest z rozwojem obrazowania obliczeniowego rozumianego jako połączenie opto-elektronicznych układów obrazujących (pomiarowych) z numerycznymi metodami rekonstrukcji obrazu (rozkładu mierzonej wielkości). W tematyce badawczej można wyszczególnić następujące zainteresowania:

 • interferometria i inne metody polowych pomiarów optycznych (koherentne i niekoherentne)
 • nowoczesne metody przetwarzania i analizy sygnału/obrazu w tym obrazów prążkowych i dyfrakcyjnych na potrzeby polowej metrologii optycznej (interferogramów, specklogramów, moiregramów, oświetlenia strukturalnego i rozkładów intensywności w polu Fresnela)
 • dekompozycja modów empirycznych i transformacja Hilberta,
 • mikroskopia interferencyjna do ilościowego badania frontu falowego i obiektów przezroczystych, głównie biologicznych (w tym mikroskopia shearingowa i układy „wspólnej drogi”),
 • techniki mory i zjawisko samoobrazowania struktur okresowych,
 • interferometria z uśrednianiem w czasie do pomiarów obiektów drgających,
 • mikroskopia bezsoczewkowa (koherentna i niekoherentna).

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

 • współautor jednego rozdziału w książce Springer Nature i 40 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych i w materiałach konferencyjnych, w tym 19 artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (JCR);
 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START 2014 i 2015
 • Laureat stypendium Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe (2014) oraz stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015);
 • stypendysta Centrum Studiów Zaawansowanych PW (2012-2014, stypendium wyjazdowe i stacjonarne);
 • zdobywca dwóch nagród zespołowych pierwszego stopnia Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 i 2015-2017
 • laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie "Diamentowy Grant" za projekt pod nazwą "Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych" (kierownik projektu zrealizowanego w latach 2012-2015 na IMiF PW)
 • kierownik projektów badawczych:
  • „Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i amplitudy na potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z elementami tomografii,” projekt z programu Opus Narodowego Centrum Nauki, nr umowy: UMO-2017/25/B/ST7/02049, 19.01.2018-18.01.2021;
  • „Rozwój metody transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby metrologii optycznej,” projekt z programu Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr umowy: UMO-2014/15/N/ST7/04881, 10.08.2015-09.08.2017;
  • „Rozwój metody szybkiej, adaptacyjnej, dwuwymiarowej dekompozycji sygnałów na mody empiryczne do analizy obrazów prążkowych,” projekt z programu Diamentowy Grant MNiSW, nr decyzji: 0007/DIA/2012/41, 23.05.2012-22.05.2015
 • posiadacz trzech nagród stowarzyszenia Optical Society of America dla uznanych recenzentów (2015, 2016 i 2017)
 • laureat nagrody I stopnia w XXI Konkursu im. prof. Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie optoelektroniki organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (2012)
 • laureat nagrody III stopnia w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec (na najlepsze prace doktorskie, 2018)
 • wyróżnienie pracy doktorskiej, Warszawa 27.06.2017
 • laureat nagrody "Runner-up" w międzynarodowym konkursie Young Stress Analyst zorganizowanym przez British Society for Strain Measurement w Cambridge (2014)
 • autor wykładu plenarnego (Jasna, Słowacja - 20th Slovak Czech Polish Optical Conference On Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics 2018) i dwóch wykładów zaproszonych (San Diego, USA - SPIE Optics+Photonics, Interferometry 2014 i 2018) na ważnych międzynarodowych konferencjach optycznych
 • główny wykonawca w trzech projektach naukowych krajowych (finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i czterech grantach Dziekana Wydziału Mechatroniki kierowanych przez prof. dr hab. inż. Krzysztofa Patorskiego

Współpraca międzynarodowa

Zrealizowałem kilkumiesięczne międzynarodowe wyjazdy studyjne i prowadziłem badania naukowe w Xi’ian Jiaotong University (Chiny, 2013), Universitat de Valencia (Hiszpania, 2015 i 2017) i Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania, 2016). Prowadzę aktywną współpracę badawczą z tymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi  oraz z Nanjing University of Science and Technology (Chiny) i Kaunas Technical University (Litwa). Wspólnie realizowane projekty naukowe dotyczą statycznego i dynamicznego obrazowania obliczeniowego obiektów technicznych i biologicznych w zakresie skal od mikro do makro ze szczególnym naciskiem na komórki rakowe. Dokładam starań aby wyróżniający się studenci mieli możliwość realizacji wyjazdów studyjnych do ośrodków z którymi aktualnie współpracuję.

 

Międzynarodowa współpraca z przemysłem:

2018 – współpraca z włoską firmą Italray w ramach programu Actphast 4.0 związana z poprawą jakości obrazowania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;

2016 – udział w opracowaniu modułu analizy obrazów prążkowych wspomagającego interferometr z dyfrakcyjnie generowaną wiązką odniesienia D7 estońskiej firmy Difrotec, współpraca w ramach projektu ACTPHAST (7 PR UE) kierowanego przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską;

2011 – staż w dziale R&D w hiszpańskiej firmie TOyBA - Optical Transmission and Broadband Technologies Lab. Zaragoza. Praca przy wykonaniu prototypu urządzenia BOSA 220 – analizatora pasywnych elementów sieci fotonicznej dostępnego obecnie na rynku (produkcja firma Aragon Photonics Labs.)

 

Jestem członkiem Rady Naukowej (Editorial Board)międzynarodowego czasopisma JPhys Photonics wydawanego przez Institute of Physics (IOP Publishing) oraz międzynarodowych stowarzyszeń naukowych  The International Society for Optical Engineering (SPIE) oraz Optical Society of America (OSA).

 

Jestem recenzentem czasopism:

Scientific Reports (Springer Nature), Optics Express, Optics Letters, Applied Optics, Journal of Optical Society of America A (Optical Society of America), Optics and Lasers in Engineering, Optics and Laser Technology,  Optics Communication, Sensors, Optical Engineering, Optics and Lasers in Engineering, Digital Signal Processing , Measurement Science and Technology, Journal of Optics, Computers in Industry, Physica A, Micromachines, Measurement, Microscopy Research and Technique, ISA Transactions, Informatics in Medicine Unlocked, Journal of Proteomics, Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Optica Applicata.

Preferowana tematyka dyplomowania

Preferuję szeroką tematykę prac dyplomowych ale mieszczącą się w zakresie obrazowania obliczeniowego (na granicy numerycznej analizy danych oraz optycznych pomiarów i obrazowania) ze szczególnym uwzględnieniem mojej tematyki badawczej. Temat pracy chciałbym ustalić wspólnie z zainteresowanym studentem, zwracając uwagę na możliwość współpracy w ramach projektu krajowego lub międzynarodowego, w który jestem zaangażowany. Celem jest zdefiniowanie zadania które jest interesujące dla wszystkich stron. Przy aktywnym i twórczym zaangażowaniu studenta oraz pozytywnych warunkach projektowych istnieje możliwość uzyskania finansowania z grantu. Chciałbym aby tematyka pracy dyplomowej była nowatorska i umożliwiała publikację artykułu naukowego w poczytnym czasopiśmie naukowym (co chciałbym postrzegać jako główny cel pracy magisterskiej).

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

W poniższych pracach uczestniczyłem w charakterze konsultanta (promotora pomocniczego):

 1. Automatyczna analiza obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomaganego transformacją Hilberta
 2. Opracowanie algorytmu automatycznej adaptacyjnej filtracji obrazów prążkowych o zwiększonej dokładności
 3. Porównanie dokładności wybranych algorytmów czasowej dyskretnej zmiany fazy pod kątem odporności na błąd "tilt-shift"
 4. Dwuramkowa demodulacja amplitudy i fazy obrazów prążkowych z adaptacyjną filtracją wstępną
 5. Filtracja obrazów prążkowych z wykorzystaniem algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu
 6. Odszumianie obrazów prążkowych metodą redukcji wymiarowości obrazu
 7. Ocena dokładności jednoramkowej demodulacji fazy metodą transformacji wirowej z filtracją algorytmem dekompozycji na mody empiryczne

Prace w przygotowaniu (promotor):

 1. Opracowanie graficznego interfejsu użytkownika ułatwiającego przetwarzania obrazów prążkowych metodą transformacji Hilberta- Huanga
 2. Przetwarzanie obrazów prążkowych zmodyfikowanym algorytmem szybkiej adaptacyjnej dwuwymiarowej dekompozycji modów empirycznych

O sobie prywatnie

Prywatnie mam żonę i córeczkę. Bardzo lubię podróżować, szczególnie po Hiszpanii, Chinach i USA. Lubię hokej na lodzie, piłkę nożną i tenis. Lubię także obejrzeć dobry serial i film.

Linki do materiałów dodatkowych