Leszek Wawrzyniuk, dr inż.

dr inż. Leszek Wawrzyniuk

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: l.wawrzyniukSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8342

pokój: pokój 506

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim spektrometrię fourierowską a także interferometrię i technikę podczerwieni. Specjalizuję się w modelowaniu komputerowym, konstrukcji i testowaniu urządzeń i systemów optomechatronicznych, głównie obrazujących i pomiarowych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Lista moich publikacji dostępna jest w Repozytorium PW http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/ludzie-pw/osoby

 Udział w realizacji prac badawczych i wdrożeniowych (wybrane):

 • Interferometr do pomiaru odchyłek płaskości IP100A i interferometr do pomiaru odchyłek kształtu sfer IS100A, wdrożenie przez SMARTTECH sp. z o.o. w firmie S&M Optik, Rzeszów, 2004 r.
 • Opracowanie i budowa interferometru do dynamicznego wyznaczania kształtu powierzchni małych elementów, Projekt Badawczy KBN 8 T10C 02821, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska – udział 25%, 2001–2004, główny wykonawca.
 • Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych, projekt badawczy zamawiany: PBZ-MNiSW-DBO-03/I/2007, Zadanie 3. „Opracowanie i optymalizacja demonstratora technologii wykrywania skażeń biologicznych wykorzystującego metodę fourierowskiej spektroskopii w podczerwieni” Realizacja we współpracy z Instytutem Optoelektroniki WAT i Centrum Badań Kosmicznych PAN, 21.12.2007-12.03.2011, kierownik zadania.
 • Technologia zwierciadła TTM w projekcie Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii;  Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej, Nr umowy z NCBR: DOB 1-6/1/PS/2014, okres realizacji 2015-2018 - główny wykonawca.

Jestem członkiem Zespołu kierującego Platformą Technik Kosmicznych powołanego Decyzją nr 8/2014 Rektora PW z dnia 12.02.2014 r.

Preferowana tematyka dyplomowania

Analiza, modelowanie i konstrukcja urządzeń optomechatronicznych.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 • Budowa stanowiska do badań spektrometru fourierowskiego z obrotowym elementem refrakcyjnym
 • Obrazujący spektrometr fourierowski - model laboratoryjny
 • Analiza wpływu elastycznej anteny na dynamikę statku kosmicznego
 • Konstrukcja mobilnej platformy do kamery
 • Konstrukcja wersji laboratoryjnej spektrometru fourierowskiego z refrakcyjnym elementem obrotowym
 • Analiza i modelowanie układów kompaktowych spektrometrów fourierowskich
 • Opracowanie złożeń do konstrukcji pozycjonera typu TIP-TILT-MIRROR (TTM)
 • Stanowisko do badań i kalibracji obiektywów telecentrycznych współpracujących z megapikselowymi kamerami wielkoformatowymi
 • Opracowanie wymagań technicznych i założeń do konstrukcji spektrometru fourierowskiego z detektorem matrycowym
 • Konstrukcja głowicy spektrometru do skanowania przestrzeni w zakresie horyzontalnym i wertykalnym

O sobie prywatnie

Pracuję na uczelni ponad 30 lat i niezmiennie sprawia mi to dużą satysfakcję. Lubię dobrą literaturę, muzykę (zwłaszcza poważną, ale także jazz i rock) film i teatr. Urlop - góry.

Linki do materiałów dodatkowych