Jakub Wierciak, dr inż.

dr inż. Jakub Wierciak

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: j.wierciakSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8324

pokój: 612

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moje zainteresowania naukowe dotyczą problemów związanych z projektowaniem urządzeń mechatronicznych, a w szczególności elektrycznych układów napędowych stosowanych w tych urządzeniach. Prowadzone przeze mnie badania mają na celu opracowywanie nowych modeli zjawisk występujących w układach napędowych w celu ich efektywnego wykorzystania do wspomagania prac projektowych. Moje dotychczasowe prace naukowe były w znacznym stopniu poświęcone metodom wyznaczania funkcjonalnych: statycznych i dynamicznych, a także cieplnych i niezawodnościowych charakterystyk silników prądu stałego i silników skokowych. Zajmowałem się również modelowaniem precyzyjnych przekładni mechanicznych. Obecnie wspólnie z młodszymi kolegami pracuję nad specjalnymi algorytmami sterowania napędów prądu stałego w celu minimalizacji pobieranej przez nie energii, zwłaszcza w przypadku źródeł o ograniczonej pojemności. Drugim wątkiem moich prac badawczych jest metodyka projektowania urządzeń mechatronicznych z podkreśleniem istotnej roli badań modelowych na każdym etapie tego procesu.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Moje osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe to rezultaty realizowanych na Politechnice projektów, w których brałem udział lub którymi kierowałem. Ważniejsze z nich, to:

 • Badania trwałości silników magnetoelektrycznych PBM-40 (1985),
 • Diagnostyka mikromaszyn elektrycznych – (1986-1989),
 • Optymalizacja dokładności kinematycznej systemów napędowych w urządzeniach precyzyjnych (1995-1997),
 • Cieplne modele mikrosilników elektrycznych (1997-1999),
 • Typoszereg elektrycznych siłowników liniowych (2003-2005),
 • System pionizacji i wspomagania ruchu osób niepełnosprawnych (robot ortotyczny) (2010-2014).
 • Wyniki swoich prac opublikowałem w ponad 100. artykułach w czasopismach i materiałach konferencyjnych, a także 3. monografiach naukowych:
 • Mikrosilniki elektryczne. Badanie właściwości statycznych i dynamicznych. Praca zbiorowa pod redakcją W. Jaszczuka. PWN. Warszawa 1991;
 • Ekomobilność. Praca zbiorowa pod redakcją W. Choromańskiego. WKŁ. Warszawa 2015;
 • Mechatronic Systems: Design, Performance and Applications. Ed. M. A. Mellal. Nova Science Publishers. New York 2019. 

Współpraca międzynarodowa

 • Politechnika w Metz (Francja) – staże naukowe i współpraca w zakresie badania niezawodności szybkoobotowego wrzeciona do obróbki materiałów ceramicznych.
 • Politechnika w Ilmenau (Niemcy) – wspólna organizacja polsko-niemieckich warsztatów mechatronicznych.
 • Politechnika w Brnie (Czechy) – wspólna organizacja międzynarodowych konferencji „Mechatronics”, staże naukowe, wymiana dydaktyczna. 

Preferowana tematyka dyplomowania

Prowadzone przeze mnie prace dyplomowe mają dwa źródła pochodzenia. Pierwszym źródłem są sami dyplomanci. Cenię te prace, w których dyplomant opisuje złożony projekt, który podejmuje lub już realizuje w swoim miejscu pracy. Często są to projekty związane z modernizacją istniejących linii produkcyjnych lub wyrobów. Czasem dotyczą zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Zdarza się, że ich tematyka mieści się na pograniczu zagadnień techniki i organizacji pracy.

Tematy proponowane przeze mnie na ogół mają charakter badawczo-analityczny i dotyczą rozwoju współczesnych napędów elektromechanicznych. Inne są związane z konstrukcją urządzeń, wtedy nadaję im charakter studialny. Te ostatnie są inspirowane moimi kontaktami z partnerami przemysłowymi.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Adaptacja stanowiska mechanicznego do automatycznej produkcji typoszeregu półek do regałów typu „MONOS” (firma MAGO - Nadarzyn)
 2. Analiza metod orientowania butelek w fabryce Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim
 3. Badania paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do instalacji zasilania jachtów śródlądowych (Phoenix Enterprise - Warszawa.)
 4. Konstrukcja i badania układów wykonawczych robota ortotycznego (PW)
 5. Modernizacja linii do pakowania płynów czyszczących do zmywarek (Reckitt Benckiser - N. Dwór Maz.)
 6. Opracowanie metody szybkiej oceny jakości zgrzewu (Kongsberg Automotive – Pruszków)
 7. Opracowanie miniaturowej wersji celownika termowizyjnego przeznaczonego do karabinków kalibru 5,56 mm typu MSBS (PCO – Warszawa)
 8. Opracowanie strategii prezentacji urządzeń mechatronicznych na przykładzie miniaturowego stolika pozycjonującego FESTO EXCM (FESTO – Janki)
 9. Projekt systemu podawania półek i wzmocnień do automatycznej zgrzewarki w procesie produkcji półki „MONOS” (MAGO – Nadarzyn)
 10. Projektowanie zaworu do odrzutowego silnika rakietowego z wykorzystaniem badań MES (Instytut Lotnictwa – Warszawa) 

O sobie prywatnie

Jestem miłośnikiem muzyki klasycznej i rockowej. Dużo czasu poświęcam na prace w ogrodzie.