Piotr Zdańkowski, dr inż.

dr inż. Piotr Zdańkowski

Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki

e-mail: piotr.zdankowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 86 37

pokój: 110

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Tematyka badawcza, którą planuję się zajmować to mikroskopia optyczna oraz jej zastosowanie w obrazowaniu obiektów biologicznych. Interesuje mnie rozwój nowych technik obrazowania mikroobiektów, takich jak mikroskopia fluorescencyjna, holograficzna czy bezsoczewkowa.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Studia magisterskie o specjalności Inżynieria Fotoniczna ukończyłem w 2013 roku na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Podczas studiów magisterskich byłem stypendystą w projekcie 3DPHASE finansowanym przez program TEAM Fundacji Nauki Polskiej oraz projekcie HoloTrue3D finansowanym przez program Maestro Narodowego Centrum Nauki. Moja praca dotyczyła budowy układu rejestracji hologramów fourierowskich oraz zastosowania apertury syntetycznej. W 2014 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Uniwerytecie w Dundee, gdzie zostałem stypendystą projektu PHOQUS finansowanego przez europejski program Marie Curie Actions. Moim głównym zadaniem była budowa super-rozdzielczego mikroskopu fluorescencyjnego STED, wykorzystującego optykę adaptacyjną do korekcji aberracji. Mikroskop był wykorzystywany do obrazowania oraz badania komórek mitotycznych pobranych z siatkówki ocznej człowieka oraz neuronów ludzkich komórek macierzystych. Doktorat otrzymałem w 2018 roku, a następnie wróciłem na wydział Mechatroniki gdzie zostałem zatrudniony na stanowisku badacza naukowego w projekcie NCN Opus. Aktualnie zajmuję się rozwojem nowoczesnych technik obrazowania w mikroskopii holograficznej oraz bezsoczewkowej.

Współpraca międzynarodowa

Doktorat ukończyłem na Szkockim University of Dundee w ramach międzynarodowego projektu PHOQUS finansowanego przez Europejski grant Marie Curie Actions. Współpracowałem tam z międzynarodowymi zespołami badawczymi złożonymi z biologów i fizyków. Podczas studiów doktoranckich współpracowałem z liderami w dziedzinie zastosowań optyki adaptacyjnej w mikroskopii z Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie odbyłem 6-miesięczny staż naukowy. Aktualnie współpracuję z naukowcami z Uniwersytetu w Walencji, zajmując się mikroskopią holograficzną oraz bezsoczewkową.

Preferowana tematyka dyplomowania

Tematy prac dyplomowych będą ustalane indywidualnie ze studentem.

Tematyka prac dyplomowych będzie obejmować zagadnienia związane z konstrukcją nowoczesnych mikroskopów oraz systemów do obrazowania mikroobiektów, tworzeniem oprogramowania sterującego i testującego.

O sobie prywatnie

Prywatnie interesuje się sportem, w szczególności piłką nożną, nowymi technologiami, polityką. W wolnym czasie lubię podróżować.

Linki do materiałów dodatkowych