Wykaz zamówień

Sygnatura Opis Rodzaj Data
IMiF-180/2/2021 Dostawa kamery z interface Camera Link z kablami oraz frame-grabbera Dostawa 09.09.2022
IMiF/277/2022 Opracowanie modelu innowacyjnego stanowiska badawczo-treningowe symulator działań taktycznych wojsk, który zostanie ulokowany we wskazanym przez Gestora miejscu - w lokalizacji – Poligon - Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych zlokalizowany w pobliżu miejscowości Strzepcz, tj. min: przygotowanie algorytmów interakcji dla modeli prezentujących wykorzystanie rekwizytów typu broń w scenerii VR, analiza i optymalizacja mechanizmów renderowania scen VR, udział w pracach mających na celu opracowanie wymagań do scenariuszy z wykorzystaniem mechanizmów VR i AR. Umowa cywilno prawna 09.09.2022
IMiF/278/2022 Opracowanie modelu innowacyjnego stanowiska badawczo-treningowe symulator działań taktycznych wojsk, który zostanie ulokowany we wskazanym przez Gestora miejscu – w lokalizacji – Poligon - Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych zlokalizowany w pobliżu miejscowości Strzepcz, tj. min: przygotowanie algorytmów interakcji dla elementów tła reprezentujących obiekt typu baza Bagram (przykładowy obiekt, w którym prowadzone są ćwiczenia wojsk specjalnych), tła prezentującego obiekt typu stacja metra oraz tła prezentującego obiekt typu strzelnica. Umowa cywilno prawna 09.09.2022
IMiF/301/2022 dostawa bloku szkła BK7 Dostawa 09.09.2022
IMiF-296/1/2022 Zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu obserwacji bocznej mikropróbek podczas badania. Wykorzystanie kamer wraz z dużym (przynajmniej 150x) oraz płynnie sterowanym przybliżenia oraz kontroli pozycji kamer podczas badania. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/2/2022 Badanie dwu-poziomowego mikro-łożyskowania wzdłużnego obciążonego ma-gnetycznie na AFM w celu uzyskania oporów wewnątrz łożyska w funkcji obciążenia. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/3/2022 Wykonanie separatorów łożyskowania wzdłużnego wraz z ‘poprzeczką’ przy styku z kulkami. Wykonanie z miedzi, srebra i złota metodą elektroosadzania. Opracowanie różnych grubości separatorów. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/4/2022 Konstrukcja stanowiska pomiarowego przekoszeniowego oraz pomiar współ-czynników tarcia w kulek o średnicy około 100 mikrometrów. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/5/2022 Montaż łożyskowania wzdłużnego ślizgowego i kulkowego o średnicy poniżej 1 mm. Montaż dwupoziomowego łożyskowania prowadzonego na wałku 0.1 mm. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/6/2022 Przeprowadzenie badań łożyskowania testowego wzdłużnego kulkowego oraz ślizgowego pod kątem zużycia. Analiza wpływu nacięć korekcyjnych oraz zamocowania próbek badanych. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-296/7/2022 Przeprowadzenie serii pomiarów oporów w łożyskowaniu liniowym, analiza wpływu powłok na separatorze na opory ruchu. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-318/2/2022 Opracowanie prototypu metody detekcji krawędzi na potrzeby budowy inteligentnego modelu wirtualizacji. Umowa cywilno prawna 12.09.2022
IMiF-318/1/2022 Wykonanie prototypu wzorców barwnych na potrzeby budowy inteligentnego modelu wirtualizacji. Umowa cywilno prawna 13.09.2022
IMiF-318/3/2022 Realizacja przetwarzania nagrań wideo na potrzeby weryfikacji metody detekcji krawędzi. Umowa cywilno prawna 13.09.2022
MCHTR Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu o powierzchni 71,38 m ², usytuowanego w budynku Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8 w Warszawie Usługa 17.10.2022