O Bibliotece

IMG_3288

Biblioteka powstała w latach 90-tych XX w. z połączenia działających bibliotek instytutowych. Mieści się tu wypożyczalnia, czytelnia ogólna, czytelnia czasopism ze stanowiskami komputerowymi dla użytkowników z możliwością drukowania oraz pomieszczenia magazynowe. Na terenie Biblioteki istnieje dostęp do Wi-Fi.

Cel

Biblioteka Wydziału Mechatroniki działa w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej i jest jednostką organizacyjną Wydziału podległą bezpośrednio Dziekanowi.

Biblioteka, zgodnie z profilem Wydziału, gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia wydawnictwa polskie oraz zagraniczne. Księgozbiór gromadzony jest przy współpracy z kadrą dydaktyczną.

IMG_0800

Pracownicy Biblioteki

Kustosz biblioteczny
mgr inż. Mariola Purzycka
mariola.purzycka@pw.edu.pl
Bibliotekarz
Elżbieta Księżopolska
elzbieta.ksiezopolska@pw.edu.pl
lic. Aldona Świętochowska
aldona.swietochowska@pw.edu.pl