Komisje Dziekańskie

Skład Komisji Dziekańskich w kadencji 2020-2024

I. Komisja ds. Jakości i Organizacji Kształcenia

 1. Dr inż. Maciej Bodnicki – przewodniczący
 2. Dr inż. Krzysztof Kukiełka
 3. Dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki
 4. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 5. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 6. Mgr Beata Dobrzeniecka
 7. Dr inż. Marta Rępalska (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)
 8. Dr inż. Adam Styk
 9. Dr inż. Michał Nowicki
 10. Dr inż. Daniel Janczak
 11. Mgr inż. Piotr Stepień – przedstawiciel doktorantów
 12. Szymon Larwa – przedstawiciel studentów

II. Komisja ds. Finansów

 1. Prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 3. Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
 4. Dr inż. Anna Sztyber
 5. Mgr Monika Kustosz

III. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

 1. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut
 3. Dr hab. inż. Michał Syfert
 4. Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 5. Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 6. Dr inż. Adam Styk
 7. Dr inż. Elżbieta Ślubowska
 8. Dr inż. Paweł Wnuk
 9. Mgr Beata Dobrzeniecka
 10. Szymon Larwa – przedstawiciel studentów

IV. Komisja ds. Promocji

 1. Komisja ds. Promocji Wydziału
 2. Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący
 3. Dr inż. Igor Ostrowski
 4. Dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska
 5. Dr inż. Anna Pakuła
 6. Dr inż. Tomasz Kowaluk
 7. Dr inż. Alicja Siewnicka
 8. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 9. Mgr inż. Tomasz Drozdowicz
 10. Dr inz. Grzegorz Wróblewski
 11. Hanna Konopacka - przedstawiciel studentów
 12.  Mgr inż. Maria Baczewska – przedstawiciel doktorantów

V. Komisja ds. Nauki i Ewaluacji

 1. Prof. dr hab. inż. Robert Sitnik – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 3. dr hab. inż. Piotr Tulik
 4. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni
 5. mgr Magdalena Jankowska – sekretarz

VI. Komisja Rekrutacyjna

 1. Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący
 2. Dr inż. Wojciech Krauze