IMiF-94/2024

Umowa cywilno prawna
Zaprojektowanie i budowa systemu sterującego opartego o xiao z połączeniem do wifi pozwalającego na sterowanie silnikami serwomechanizmów
Wydział Mechatroniki
19/04/2024
11/04/2024