Nowi prodziekani

Wydziału Mechatroniki na lata 2024-2028

Nowi prodziekani
Dominika Bury

W ramach programu najlepsi młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki otrzymują roczne stypendia, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Co roku taką nagrodę otrzymuje 100 osób. Tym razem zostali ono wybrani z 641 kandydatów, jak zawsze w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość dotychczasowego dorobku naukowego. W tym roku laureaci otrzymają stypendium w wysokości 30 tys. złotych. 

Jedną z dwóch stypendystek została Dominika Bury, która jest doktorantką na naszym Wydziale, a która w 2020 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z wyróżnieniem. Od 2021 r. realizuje doktorat w międzynarodowym zespole naukowym Bioaktywne nanomateriały o strukturze krystalicznej 2D, realizując temat Zastosowanie nanostruktur 2D faz MXene w katalitycznym oczyszczaniu ścieków

Wsparcie psychologiczne

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna pomoc psychologów.

SharePoint

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

poniedziałek, wtorek, czwartek: 10-15
(przerwa 12:30-13:30)
środa: 13:30-15
piątek: 10-12:30

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9-15
wtorek: 10.30-15

  • 16.06.2024 r. (niedziela) -  koniec zajęć semestru letniego
  • 17.06.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
  • 17.06.2024 r. (poniedziałek) - początek letniej sesji egzaminacyjnej
  • 30.06.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
  • 01.07.2024 r. poniedziałek) - początek wakacji letnich
  • 01.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień wakacji letnich
  • 02.09.2024 r. (poniedziałek) - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
  • 02.09.2024 r. (poniedziałek) - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
  • 10.09.2024 r. (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia
  • 15.09.2024 r. (niedziela) - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki

 Zapraszamy do kontaktu i współpracy partnerów naukowych oraz biznesowych.

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki