Inauguracja

Roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja

3.06.2022 r., odbyły  się uroczystości związane z 60-leciem powstania Wydziału Mechatroniki (dawniej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej). Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości i zapewnienia jej godnego przebiegu.

Dziekan Wydziału Mechatroniki
Gerard Cybulski

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników została uruchomiona nieodpłatna pomoc psychologów.

Wewnętrzne, bieżące informacje i terminy oraz druki i formularze znajdują się na Platformie SharePoint.

prof Woźniak

Nowa Rada Metrologii wybrała Przewodniczącego! Został nim prof. Adam Woźniak - Prorektor ds. Rozwoju PW. Dodatkowo członkami Rady w kadencji 2022-2027 zostali pracownicy Wydziału pan prof. Adam Woźniak oraz prof. Roman Szewczyk (Z-ca Dyrektora ds. naukowych IMiIB, członek Rady Uczelni). Obu reprezentantom Mechatroniki serdecznie gratulujemy!

Biblioteka czynna:

Poniedziałek-Piątek 9:00-15:00

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00-15:00
(przerwa 12:30-13:30)
Środa: 13:30-15:00, Piątek: 10:00-12:30

  • 29.09.2022 r. (czwartek) – ostatni dzień okresu rejestracyjnego
  • 30.09.2022 r. (piątek) – ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego
  • 01.10.2022 r. (sobota) – początek roku akademickiego, początek semestru zimowego, uroczysta inauguracja roku akademickiego
  • 03.10.2022 r. (poniedziałek) – początek zajęć semestru zimowego
  • 31.10.2022 r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 09.11.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki

 Zapraszamy do kontaktu i współpracy partnerów naukowych oraz biznesowych.

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki