Rekrutacja na studia magisterskie

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

  • mechatronika (limit miejsc 85)
  • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa(limit miejsc 55)
  • inżynieria biomedyczna (limit miejsc 30)
  • Mechatronics (limit miejsc 24)
2020-06-04

Wydział nie wykorzystał wszystkich miejsc w rekrutacji na semestr zimowy, dlatego limity te mogą zostać zwiększone o pulę niewykorzystanych miejsc.

Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane w systemie tutorskim.