Studia II stopnia (tutorskie)

Spotkanie informacyjne w sprawie studiów drugiego stopnia - tutorskich, na Wydziale Mechatroniki, w semestrze letnim 2024 odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2024 r, w godzinach od 18 do 19. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym - link do spotkania.

Studia II stopnia są studiami uzupełniającymi, dla osób, które posiadają już co najmniej dyplom inżyniera kierunku technicznego. Oferta studiów obejmuje studia stacjonarne polskojęzyczne, anglojęzyczne i niestacjonarne (OKNO)

studia II stopnia

Studia magisterskie przygotowują do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Po zakończeniu, pozwalają nie tylko na obejmowanie stanowisk typowo inżynierskich ale również podjęcie pracy w działach B+R, obejmowanie stanowisk zarządczych czy pracy w jednostkach naukowo-badawczych w tym realizacji rozprawy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej

 

Studia stacjonarne polskojęzyczne

Studia stacjonarne polskojęzyczne prowadzone w trybie dziennym, planowo trwają 1,5 roku i prowadzone są na kierunkach:

  • Mechatronika; 
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa;
  • Inżynieria Biomedyczna. 

Studia są prowadzone w trybie tutorskim. Studenci realizują wspólny zakres przedmiotów ogólnych oraz przedmioty specjalistyczne wybrane na drodze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Indywidualny program studiów dobrany jest do zainteresowań studenta i prowadzony pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. W praktyce oznacza to, że student/ka obiera kierunek studiów, osobę tutora oraz przedmioty specjalistyczne, których chce się uczyć. Osoba tutora doradza w kierowaniu ścieżką nauki. Współpraca studenta i tutora prowadzi do wykonania i obrony pracy magisterskiej w tematyce, w której student się wyspecjalizował. 

 Rekrutacja na studia magisterskie

 

Podejście tutorskie

Podejście tutorskie do studiów opiera się na trzech głównych filarach: 

  • indywidualnej pracy studenta z tutorem, podczas której tutor identyfikuje potencjał studenta, wyznacza wspólnie z nim ścieżkę jego rozwoju oraz monitoruje postępy w jej osiąganiu
  • indywidualizacji ścieżki kształcenia dla każdego studenta, która pozwala na uelastycznienie tematyki studiów poprzez indywidualny wybór znacznej części przedmiotów z puli wydziałowej
  • zaangażowania w prace badawcze bądź wdrożeniowe realizowane na Wydziale Mechatroniki lub w firmach współpracujących. Umożliwia to wczesne rozpoczęcie kariery naukowej i zwiększenie atrakcyjności dla potencjalnych pracodawców.

Wykaz tutorów – plik Excel z możliwością filtrowania

Absolwenci

Absolwenci studiów tutorskich są przygotowani do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Potrafią efektywnie pracować na stanowiskach menadżerskich w przemyśle.