Dla biznesu

Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki

Zapraszamy do kontaktu i współpracy partnerów naukowych oraz biznesowych.

Zespoły naukowe prowadzące działalność na Wydziale Mechatroniki charakteryzuje duże zróżnicowanie podejmowanej tematyki badawczej i wdrożeniowej. Siłą Wydziału jest jego multidyscyplinarność pozwalająca na rozwiązywanie współczesnych problemów technicznych z obszaru inżynierii biomedycznej, automatyki i robotyki, mechaniki, fotoniki, metrologii oraz wybranych aspektów technologii wytwarzania. Nie ograniczamy się do zaprezentowanych tematów badawczych i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, w tym wymagające tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Najnowszy Katalog usług B+R Wydziału Mechatroniki