Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

Jak otrzymać bezpłatną opiekę medyczną w Polsce jeśli:

 • posiadasz polskie obywatelstwo i numer PESEL
 • jesteś studentem-obcokrajowcem z krajów UE/EFTA
 • jesteś studentem ze wschodu posiadającym Kartę Polaka
 • przebywasz na terytorium Rzeczpospolitej na podstawie wizy?

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów

posiadających polskie obywatelstwo i numer PESEL w przychodniach CenterMed Warszawa Sp. z o.o..

 

Zgodnie z przepisami, studenci krajowi podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby studiujące, do ukończenia 26 lat, mogą korzystać z ubezpieczenia rodziców .

W tym celu jedno z rodziców powinno zgłosić syna lub córkę do ubezpieczenia jako członka rodziny. Jeśli student nie ma takiej możliwości, gdyż np. rodzice nie są ubezpieczeni, nie posiada także żadnej innej podstawy do objęcia ubezpieczeniem powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez swoją uczelnię. W tym celu powinien zgłosić się do biura spraw studenckich na swojej uczelni z prośbą o zgłoszenie do ubezpieczenia .

 • Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca.
 • Jeżeli student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten spoczywa na nim samym.

 

Na jakich zasadach osoba studiująca poza miejscem zamieszkania może skorzystać z opieki lekarza pierwszego kontaktu?

Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Wyboru miejsca korzystania z opieki medycznej lekarza pierwszego

kontaktu można dokonać w formie on-line poprzez ZŁOŻENIE DEKLARACJI WYBORU za pośrednictwem własnego internetowego konta pacjenta IKP.

Jako dowód objęcia ubezpieczeniem przed wizytą powinni okazać :

 • Dokument tożsamości na podstawie którego system EWUŚ w przychodni w dniu wizyty potwierdzi status ubezpieczenia
 • Aktualną legitymację studencką w celu potwierdzenia statusu studenta

Co należy zrobić w przypadku zachorowania?

W celu uzyskania porady medycznej w dniach od poniedziałku do piątku należy skontaktować się z infolinią 801 404 402 i umówić na TELE wizytę z lekarzem.

O dalszym sposobie leczenia i wizytach osobistych decyduje lekarz prowadzący po przeprowadzeniu TELE wizycie startowej.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych ( po godz.18 tej ), nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej i nocnej opieki zdrowotnej w mieście zamieszkania.

 

Wykaz aktualnych miejsc pomocy nocnej w Warszawie znajduje się na stronie.

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie – numer 112.

 

 

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów obcokrajowców z krajów UE/EFTA

w przychodniach CenterMed Warszawa Sp. z o.o..

Studenci z krajów UE/EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy studenci ubezpieczeni w NFZ.

Jako dowód objęcia ubezpieczeniem przed wizytą powinni okazać :

 • aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego- EKUZ.
 • Dodatkowo do uzyskania bezpłatnej porady medycznej w placówkach CenterMed Warszawa Sp. z o.o. konieczne jest posiadanie ważnego paszportu i legitymacji studenckiej..
 • Dotyczy to zarówno wizyt osobistych jak i wizyt w systemie TELE.

Do uzyskania porad medycznych NIE jest wymagane złożenie deklaracji, jak to ma miejsce w przypadku studentów krajowych.

Co należy zrobić w przypadku zachorowania?

W celu uzyskania porady medycznej w dniach od poniedziałku do piątku należy skontaktować się z infolinią 801 404 402 i umówić na TELE wizytę z lekarzem.

O dalszym sposobie leczenia i wizytach osobistych decyduje lekarz prowadzący po przeprowadzeniu TELE wizycie startowej.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych ( po godz.18 tej ), nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej i nocnej opieki zdrowotnej w mieście zamieszkania.

Wykaz aktualnych miejsc pomocy nocnej w Warszawie znajduje się na stronie.

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie – numer 112.

 

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów ze wschodu

- posiadających KARTĘ POLAKA

w przychodniach CenterMed Warszawa Sp. z o.o..

Studenci posiadający dokument KARTĘ POLAKA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy studenci ubezpieczeni w NFZ.

Jako dowód objęcia ubezpieczeniem przed wizytą powinni okazać :

 • aktualną KARTĘ POLAKA.
 • dodatkowo do uzyskania bezpłatnej porady medycznej w placówkach CenterMed Warszawa Sp. z o.o. konieczne jest posiadanie ważnego paszportu i legitymacji studenckiej..
 • Dotyczy to zarówno wizyt osobistych jak i wizyt w systemie TELE

Do uzyskania porad medycznych NIE jest wymagane złożenie deklaracji, jak to ma miejsce w przypadku studentów krajowych.

Co należy zrobić w przypadku zachorowania?

W celu uzyskania porady medycznej w dniach od poniedziałku do piątku należy skontaktować się z infolinią 801 404 402 i umówić na TELE wizytę z lekarzem.

O dalszym sposobie leczenia i wizytach osobistych decyduje lekarz prowadzący po przeprowadzeniu TELE wizycie startowej.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych ( po godz.18 tej ), nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej i nocnej opieki zdrowotnej w mieście zamieszkania.

Wykaz aktualnych miejsc pomocy nocnej w Warszawie znajduje się na stronie.

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie – numer 112.

 

 

Bezpłatna opieka medyczna dla studentów Z INNYCH KRAJÓW

przebywających na terytorium Rzeczpospolitej na podstawie wizy.

 

Studenci, którzy rozpoczynają naukę na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA w celu korzystania z usług w CenterMed Warszawa Sp. z o.o. mogą podpisać z MOW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Zasady objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem na stronie.

Jako dowód objęcia ubezpieczeniem przed wizytą powinni okazać :

 • Aktualną umowę objęcia dobrowolnych ubezpieczeniem zdrowotnym z NFZ
 • Potwierdzenie ciągłości opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego ( aktualna comiesięczna składka wynosi obecnie 55,80 )
 • Dodatkowo do uzyskania bezpłatnej porady medycznej w placówkach CenterMed Warszawa Sp. z o.o. konieczne jest posiadanie ważnego paszportu i legitymacji studenckiej.
 • Dotyczy to zarówno wizyt osobistych jak i wizyt w systemie TELE.

Do uzyskania porad medycznych NIE jest wymagane złożenie deklaracji, jak to ma miejsce w przypadku studentów krajowych.

Co należy zrobić w przypadku zachorowania?

 W celu uzyskania porady medycznej w dniach od poniedziałku do piątku należy skontaktować się z infolinią 801 404 402 i umówić na TELE wizytę z lekarzem.

O dalszym sposobie leczenia i wizytach osobistych decyduje lekarz prowadzący po przeprowadzeniu TELE wizycie startowej.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych ( po godz.18 tej ), nocnych lub w niedzielę i święta, studenci mogą skorzystać z całodobowej i nocnej opieki zdrowotnej w mieście zamieszkania.

 Wykaz aktualnych miejsc pomocy nocnej w Warszawie znajduje się na stronie.

 W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub wezwać pogotowie – numer 112.

Jak długo po zakończeniu nauki student ma prawo do świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej pod warunkiem spełnienia warunków dla każdej z grup ?

Prawo to wygasa po 4 miesiącach od :

 • zakończenia nauki
 • lub skreślenia z listy studentów.