Dodatkowe profity z działalności w kole naukowym

Dodatkowe profity z działalności w kole naukowym

Działasz w kole naukowym? Tworzysz projekty? Chcesz ułatwić sobie semestr? Złóż wniosek o uznanie efektów uczenia się działalnością w kole naukowym. Wystarczy go pobrać, uzupełnić o niezbędne informacje i złożyć w dziekanacie. Deadline to 16 września, początek okresu rejestracyjnego.Wniosek jest do pobrania ze strony.

Foto: Freepik (rawpixel.com)