Erasmus+

Erasmus+

Rekrutacja  na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/25 została otwarta w systemie USOS. Możliwość zgłoszenia się kończy się 29.03.2024. Szczegóły dotyczące wymagań można znaleźć na stronie erasmus.pw.edu.pl. Na wszystkie pytania odpowiedzią służy Wydziałowy Koordynator Erasmusa dr inż. Piotra Gazda - kontakt przez komunikator Teams.