Harmonogram zapisów na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2022/2023

UWAGA: zajęcia sportowe na obiektach rozpoczynają się od dnia 03 października 2022r.

1. Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego odbywa się drogą elektroniczną (w systemie USOS PW):

 

TURA NR 1 (GŁÓWNA):

- w terminie od 27.09.2022(WTOREK) od godz. 8.00 do 01.10.2022(SOBOTA) do godz.23.59

- zapisy dla wszystkich studentów posiadających uprawnienia do rejestracji

- dostępna cała oferta zajęć przygotowanych przez SWFiS na semestr ZIMOWY 2022/23

Więcej informacji w „Oferta zajęć” - na stronie SWFiS PW.

 

TURA NR 2 (UZUPEŁNIAJĄCA):

- w terminie od 03.10.2022(poniedziałek) do dnia 07.10.2022(piątek)

- udział biorą wszyscy studenci bez rejestracji w Turze Nr1 oraz studenci odrabiający zajęcia

- zapisy drogą elektroniczną lub bezpośrednio u nauczycieli prowadzących zajęcia, w których są wolne miejsca.

- adresy nauczycieli (https://www.swfis.pw.edu.pl/Nauczyciele)

 

Ważne informacje:

2. PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

a) STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZEPISANIE ZALICZENIA PRZEDMIOTU MUSZĄ SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA ZAJĘCIA W SEMESTRZE 2023 Z (TURA NR1)

b) złożyć wniosek o przepisanie zaliczenia (druk do pobrania) do sekretariatu SWFiS na adres: swfis@pw.edu.pl

 

3. ZWOLNIENIA LEKARSKIE:

a) nie zaliczają zajęć wychowania fizycznego

b) STUDENCI Z DŁUGOTERMINOWYMI ZWOLNIENIAMI LEKARSKIMI NIE UCZESTNICZĄ W REJESTRACJI (W SYSTEMIE USOS)

c) więcej informacji na stronie SWFiS PW (swfis@pw.edu.pl) – „Zwolnienia lekarskie”

 

4. INNE FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

a) udział w zajęciach Sekcji sportowych AZS PW

b) udział w zajęciach Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

c) udział w zajęciach Chóru Politechniki Warszawskiej

 

5. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO odbywają się według podanego poniżej planu:

 1. 8.00 – 9.30

 2. 9.30 – 11.00

 3. 11.00- 12.30

 4. 12.30 – 14.00

 5. 14.00 – 15.30

 6. 15.30 - 17.00

 - po godzinie 17.00 odbywają się zajęcia w grupach zaawansowanych (sekcje sportowe oraz specjalizacje)