Godziny pracy Dziekanatu

Godziny pracy Dziekanatu

Wznawiamy pracę Dziekanatu

Szanowni Studenci
Od dnia 26.10.2020 wznawiamy możliwość obsługi studentów w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki. Działamy w ograniczonym zakresie i przestrzegając zasad sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z Zarządzenia nr 104/2020 JM Rektora PW oraz Decyzją Dziekana Wydziału Mechatroniki z dnia 12.10.2020 §4.

Dziekanat będzie dostępny dla studentów codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach: 10-12 i 13-15. 
W  Dziekanacie będzie mogła być obsługiwana jednocześnie 1 osoba.

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty (mail wraz z informacją o celu i dacie przybycia). Do Dziekanatu wchodzimy w maseczce, rękawiczkach oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Prosimy o posiadanie własnych długopisów.

Dokumenty,  które muszą być złożone w formie oryginalnej prosimy składać poprzez skrzynkę podawczą, znajdującą się na parterze budynku przy portierni. Przekazywane dokumenty są poddawane wymaganej kwarantannie.

Bezpośrednio załatwiamy tylko bardzo ważne sprawy, pozostałe zgłaszamy poprzez drogę e-mail. Wszystkie wiadomości powinny być wysyłane przez studenta z adresu w domenie .pw.
Prosimy o regularne śledzenie informacji z Dziekanatu na indywidualnym koncie USOS, studenckiej elektronicznej skrzynce pocztowej, stronach USOS i stronie Wydziałowej.

IMG_3364

Sprawy socjalne: 

katarzyna.drohobycka@pw.edu.pl

Sprawy toku studiów:
agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl

joanna.blaszczyk@pw.edu.pl 

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Sprawy studiów niestacjonarnych i studiów na odległość OKNO:

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Ogólny adres email Dziekanatu:

dziekanat.mchtr@pw.edu.pl