Godziny pracy Dziekanatu

Godziny pracy Dziekanatu

Dziekanat Wydziału Mechatroniki przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10:00-15:00 (przerwa 12:30-13:30)
środa: 13:30-15:00, 
piątek: 10:00-12:30

Sprawy socjalne: 

katarzyna.drohobycka@pw.edu.pl

dziekanat

Sprawy toku studiów:
agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl

aneta.smoragiewicz@pw.edu.pl

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Sprawy studiów niestacjonarnych i studiów na odległość OKNO:

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Ogólny adres email Dziekanatu:

dziekanat.mchtr@pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 84 56

Prosimy o regularne śledzenie informacji z Dziekanatu na indywidualnym koncie USOS, platformie SharePoint, studenckiej elektronicznej skrzynce pocztowej, profilu Facebook oraz stronie Wydziałowej.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii i bezpośrednio po niej jest bardzo ważne. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i ludzi w naszym najbliższym otoczeniu.