Godziny pracy Dziekanatu

Godziny pracy Dziekanatu

Praca Dziekanatu Wydziału Mechatroniki (obsługa studentów) od października 2021 (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w związku z COVID 19).

Dziekanat Wydziału Mechatroniki będzie dostępny dla studentów

w poniedziałek, wtorek, czwartek: w godzinach: 10-12:30 i 13:30-15:00

w środę: w godzinach 13:30-15:00

w piątek: w godzinach 10:00-12:30.

W Dziekanacie będą mogły być obsługiwane jednocześnie 2 osoby (prosimy zachowaniem odstępu 1,5 m, stosowanie maseczek i dezynfekowanie rąk).

Jednocześnie wiele spraw możemy w dalszym ciągu załatwiać poprzez stosowanie drogi email. Wszystkie wiadomości powinny być wysyłane przez studenta z adresu w domenie .pw

IMG_3364

Sprawy socjalne: 

katarzyna.drohobycka@pw.edu.pl

Sprawy toku studiów:
agata.andruszkiewicz@pw.edu.pl

joanna.blaszczyk@pw.edu.pl 

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Sprawy studiów niestacjonarnych i studiów na odległość OKNO:

joanna.rutkowska@pw.edu.pl

Ogólny adres email Dziekanatu:

dziekanat.mchtr@pw.edu.pl

tel.: +48 22 234 84 56

 

Dokumenty, które musza być złożone w formie oryginalnej mogą być składane są przez studentów przy wykorzystaniu skrzynki podawczej, znajdującej się na parterze budynku przy portierni.

Prosimy o regularne śledzenie informacji z Dziekanatu na indywidualnym koncie USOS, platformie SharePoint, studenckiej elektronicznej skrzynce pocztowej, profilu Facebook oraz stronie Wydziałowej.