Konkurs na granty rektorskie w roku 2023 dla kół naukowych

Konkurs na granty rektorskie w roku 2023 dla kół naukowych

Do 31 maja 2023 r. koła naukowe PW mogą składać wnioski w ramach konkursu o grant rektorski. Kryteriami oceny Wniosku są:

  1. nowatorstwo, perspektywiczność i interdyscyplinarność tematu (30%);
  2. ocena metodyki i możliwości realizacji tematu (40%);
  3. efekty projektu (20%);
  4. zasadność zaplanowanych kosztów (10%). 

Więcej informacji na stonie PW.

Foto: Freepic