Mechatronika w programie Polska Metrologia

Mechatronika w programie Polska Metrologia

2 955 000 zł - tyle dokładnie wyniesie kwota przeznaczona dla PW w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz potwierdzona współpraca przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych. W efekcie przeprowadzonego konkursu przyznano ją na realizację czterech projektów badawczo-rozwojowych, pochodzących z dwóch z wydziałów Politechniki Warszawskiej: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki.

 Zgodnie z zapisami porozumień, zaplanowana jest wymiana wiedzy, konsultacje i doradztwo, a także inicjowanie działań informacyjno-promocyjnych. Politechnika Warszawska, oprócz czterech przyznanych projektów Polskiej Metrologii, uczestniczy jeszcze w trzech innych jako konsorcjant.

Więcej