Monitorujemy Absolwentów

Monitorujemy Absolwentów

Zapraszamy do udziału w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Opowiedz młodszym koleżankom i kolegom o swym doświadczeniu!

Daj znać, jak odnajdujesz się na rynku pracy!

Inspiruj innych, by logo PW było symbolem jakości i prestiżu!

integration-1777537_1920

Aby wziąć udział, kliknij w link

Jeśli możesz przekaż tę informację innym Absolwentom PW. 

Dziękujemy za otwartość!

Zespoły Biura Karier PW oraz Działu Badań i Analiz CZIiTT PW