Nowi prodziekani

Nowi prodziekani

Wydziału Mechatroniki na lata 2024-2028

W dniu 12.06.2024 Wydziałowe Kolegium Elektorów pozytywnie zaopiniowało

 powołanie na funkcję prodziekanów Wydziału Mechatroniki w kadencji 2024-2028

dla następujących osób:

 Dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska – Prodziekan ds. Kształcenia

Dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni – Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – Prodziekan ds. Ogólnych

Dr inż. Szymon Cygan – Prodziekan ds. Studenckich i Promocji.

 

Kandydatury zostały wskazane przez Dziekana Elekta prof. dr. hab. inż. Roberta Sitnika

i zaakceptowane przez JM Rektora PW

Serdecznie gratulujemy!!!