Oferta szkoleniowa Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW

ABW zaoferowało szkolenie dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim kończą studia inżynierskie/magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Oferta podzielona jest na trzy bloki szkoleniowe. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają odpowiedni certyfikat. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: prodziekan.studenci.mchtr@pw.edu.pl. Terminy szkolenia jeszcze nie zostały ustalone. Zapraszamy do zapoznania się z tematami szkoleń.

1. Profilaktyka antyterrorystyczna

 Centrum Prewencji Terrorystycznej (zadania i misja)

 Rola informacji na temat zagrożeń o charakterze terrorystycznym w polityce bezpieczeństwa organizacji

 Typologia zagrożeń terrorystycznych w Polsce i na świecie

 Wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla RP

 Zjawisko radykalizacji

 Założenia kampanii społecznej 4U

 Symptomy zagrożeń terrorystycznych

 Rekomendowane zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego (atak masowego zabójcy, atak z wykorzystaniem materiałów wybuchowych)

 Procedury na wypadek otrzymania niebezpiecznej przesyłki mogącej zawierać środki CBRN

 Rekomendowane zachowania na wypadek pozostawienia bez kontroli toreb i plecaków (podejrzenie wykorzystania materiałów wybuchowych),

 Rekomendowane zachowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zakładniczej

 

2. Bezpieczeństwo informacji  

 Polityka bezpieczeństwa informacji i zarządzanie bezpieczeństwem

 Źródła wycieku danych i najczęstsze błędy organizacji w zakresie ochrony informacji

 Bezprawna ingerencja wobec osób i obiektów

 Motywy przekazywania informacji i sposoby uzyskiwania wiedzy

 Narzędzia oddziaływania na postawy osób i funkcjonowanie organizacji

 Rola i zagrożenia ze strony insider’a w procesie pozyskiwania wiedzy

 

3. Cyberbezpieczeństwo – teoria i praktyka  

 Charakterystyka zjawiska cyberbezpieczeństw

 Typologia zagrożeń cybernetycznych

 Przykłady ataków cybernetycznych – studium przypadków

 Sposoby zapewnienia cyberbezpieczeństwa