Post-doc poszukiwany

Wydział Mechatroniki prowadzi badania w ramach grantu Opus 23 pt. "Dwuwymiarowa bioplatforma dla samowystarczalnego mikrobiomu – 2DMICRONET", finansowanego przez NCN. Celem naukowym projektu jest przeprowadzenie podstawowych badań nad sieciami mikrodomenowymi opartymi na MXene, udoskonalenie skalowalnych metod ich syntezy i inżynierii oraz zrozumienie współpracy mikrobiomu w mikrodomenach 2D opartych na MXene. W ramach zadań badawczych w ramach projektu NCN osoba na stanowisku post-doc będzie zobowiązana do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do stworzenia zaawansowanego podejścia badawczego in-operando z wykorzystaniem spektrometrii Ramana in situ z wyłącznym przepływem pracy w celu efektywnej walidacji sieci mikrodomenowych opartych na MXene.

Więcej informacji:

STANOWISKO POST-DOC (msword, , 28,18 kB)