Program stypendialny Taiwan-Europe Connectivity

Program stypendialny Taiwan-Europe Connectivity

Zgłoś się do programu stypendialnego, którego kwota stypendium to łącznie 2 700 USD, na okres do 4 miesięcy. Stypendium będzie przyznawane beneficjentowi co miesiąc od września 2024 r. do grudnia 2024 r. (22 500 NTD/miesiąc, ok. 675 USD). Termin składania wniosków: do 25 maja 2024 r., a wyniki aplikacji: 15 czerwca 2024 r. Taiwan Tech zachowuje prawo do wyboru i przyznania stypendium zakwalifikowanym kandydatom. Odbiorca stypendium nie musi zostać zaakceptowany jako student z wymiany. Zakwalifikowani studenci mogą otrzymać stypendium tylko raz.

Więcej informacji - link

Osoba kontaktowa

Pani Fan-Ju TSENG, Biuro Spraw Międzynarodowych
EMAIL: fjtseng@mail.ntust.edu.tw
TEL: +886-2-2730-1140