ACTPHAST 4.0 – Centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań fotonicznych i wspomagania technologicznego 4.0/ Access Center for Photonics Innovation Solutions and Technology Suport 4.0

ACTPHAST 4.0 – Centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań fotonicznych i wspomagania technologicznego 4.0/ Access Center for Photonics Innovati...

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.11.2017-31.10.2021

przyznane środki na realizację projektu: 10 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 321 215 Euro

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydziału Mechatroniki (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki)  i Elektroniki i Technik Informacyjnych (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki), które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

ACTPHAST 4.0 to międzynarodowy projekt nastawiony na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z terenu Europy. Wsparcie ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom dostępu do technologii oraz know-how 24 jednostek naukowo-badawczych z Europy zajmujących się fotoniką.

Ludzie_Actphast_4_0

Przedsiębiorstwa zgłaszają zapotrzebowanie na dostęp do wybranych technologii i/lub wiedzy z zakresu fotoniki do zastosowania w rozwoju i realizacji innowacji w swoich produktach. Wsparcie finansowe oferowane w projekcie przeznaczone jest na pokrycie kosztów prac B+R jednostek naukowych.

ACTPHAST 4.0 nastawiony jest na finansowanie szybkich projektów, o okresie realizacji 6-9 miesięcy podnoszących poziom gotowości technologicznej (TRL) zgłoszonych pomysłów z poziomu 2-4 do 5-6. Krótkie opisy już udostępnionego wsparcia można znaleźć pod linkiem.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 24 ośrodków naukowo-badawczych koordynowane przez VUB - Vrije Universiteit Brussel.

Pic_Actphast_4_0

Spodziewanym efektem działań ACTPHAST 4.0, wspierających innowacje, będzie znaczny wzrost przychodów i liczby pracowników przedsiębiorstw, wynikający z możliwości szybszego wprowadzanie nowych produktów na rynek.  Projekt skupia się mocno na rynkach wschodzących, dla których fotonika jest kluczową technologią wspomagającą. Ponadto, dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym, ACTPHAST 4.0 zapewni wyższy poziom świadomości i zrozumienia wśród europejskich przedsiębiorców w temacie technicznego i komercyjnego potencjału fotoniki, zwłaszcza wśród pierwszych i „nie fotonicznych” użytkowników końcowych.