Opracowanie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie informacji zgromadzonych w kryminalistycznych biometrycznych bazach danych w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób

kierownik projektu: dr inż. Sławomir Paśko

okres realizacji zadania: 25 listopada 2019 - 24 listopada 2022

przyznane środki na realizację zadania: 9 684 883,00 PLN

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą:

  • Politechnika Warszawska,
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
  • ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Finansowanie: środki NCBiR  z programu „BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA”, konkurs 10/2019, numer umowy DOB-BIO10/09/01/2019

mechanika

Struktura mechaniczna zespołu kamer i projektorów, widok do przodu systemu, lekko 1/3 z góry z lewej.

Nikt nie co do tego ma wątpliwości, że jedną z ważniejszych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Chcemy czuć się bezpiecznie zarówno we własnym domu, jak i poza nim. By tak było służby, które są odpowiedzialne za zapewnienie nam bezpieczeństwa powinny mieć dostęp do najlepszych rozwiązań ułatwiających im pracę. 

szkielet

Widok struktury szkieletowej stanowiska bez mocowania tła -3/4 z prawej z tyłu

Celem całego projektu jest opracowanie jedynego w kraju centralnego zbioru danych biometrycznych pozwalającego na zautomatyzowane, elektroniczne przetwarzanie tych danych oraz kompleksowe ich łączenie. W ramach projektu powstanie wzorcowe stanowisko do kompleksowego pobierania danych biometrycznych. Pobierane będą na nim profil DNA, linie papilarne palców i dłoni oraz wizerunku twarzy wraz z małżowiną uszną.

Tą ostatnia funkcjonalność ma zapewnić opracowane i zbudowane na naszym Wydziale stanowisko pomiarowe. Składa się ono z dwóch projektorów oraz czterech kamer zamontowanych na sztywnej konstrukcji, które w różnych konfiguracjach tworzą pięć systemów skanujących. W centralnej części systemu znajduje się zamontowany na platformie obrotowej fotel. Po zebraniu zdjęć z jednego kierunku obraca się on o niewielki kąt po czym zbierane są kolejne zdjęcia i profil 3D głowy skanowanej osoby. Gdy system z osobą na fotelu obróci się o pełny kąt wówczas w pamięci komputera będą znajdować się obrazy oddające dookolny jej wizerunek.

Widok

Widok stanowiska w trakcie prac konstrukcyjnych